Hinnasto - ohjelmistotuotteet ja koulutukset | Granite

Granite hinnastoTäytä lomakkeen tiedot ja paina lähetä

Lähetämme Graniten työkaluhinnaston sähköpostiisi kahden vuorokauden sisällä.

Granite on kätevä työkalu, jonka avulla yhdenmukaistimme riskienhallintamme periaatteet."Kimmo Niskala, Riskienhallintapäällikkö, LähiTapiola"Graniten avulla teemme tuloksellista riskienhallintaa."Stefan Granholm, Työsuojelupäällikkö, Palmia Oy"Granite on tehnyt riskienhallinnan kehittämisestä helppoa ja vaivatonta."Rea Oikkonen, Ympäristöpäällikkö ja riskienhallinnan asiantuntija, Pohjolan Voima
UKK - Usein kysyttyjä kysymyksiä

Graniten riskienhallintatyökalujen hinnoittelu on kuukausiperusteista ja suhteutuu asiakkaan käyttötarpeen ja valitun riskienhallintaratkaisun laajuuteen.


Mistä tiedän sopiiko Graniten riskienhallintajärjestelmä meille?
Graniten vakiomuotoiset riskienhallintatyökalut vastaavat systemaattisen riskienhallinnan kehitystarpeisiin paremmin kuin hyvin, erityisesti jos etsitte määrämuotoista ja tarkoituksenmukaista riskienhallintaohjelmistoa esimerkiksi korvaamaan perinteiset riskienarviointipohjat tai riski-excleihin tallennetut riskirekisterit. Graniten riskienhallintaohjelmistoihin voi tutustua veloituksetta 30 päivän ajan aloittamalla ilmainen kokeilujakso, mutta parhaan näkemyksen Graniten riskienhallintatyökalujen toiminnallisuuksista ja mahdollisuuksista saat varaamalla ketterän etäesittelyajan julkisesta kalenteristamme täällä.
Voiko Graniten riskijärjestelmää räätälöidä organisaatiomme riskienhallintamallin mukaiseksi?
Graniten riskienhallintajärjestelmän teknologiset ratkaisut tekevät siitä nopean oppia ja helpon käyttää. Graniten ketterät riskienhallintatyökalut joustavat asiakkaiden riskienhallintatarpeiden ja -tavoitteiden mukaan ja mahdollista riskienhallinnan kypsyystason kehittymisen saman tietojohtamisjärjestelmän sisällä.

Kaikki Graniten riskienhallintatyökalut ja niiden ominaisuudet ovat räätälöivissä vastaamaan asiakasorganisaatioiden riskienhallintatavoitteita, koskivatpa ne sitten kokonaisvaltaista riskienhallintaa, liiketoimintariskejä, lakisääteisiä työn vaarojen ja riskien arviointeja, tietoturvariskejä tai GDPR-tietosuojaan liittyvien riskitilanteiden kehittämistä.

Kysy lisää tai varaa oma esittelyaikasi täällä.
Mitä standardeja Graniten riskienhallintaratkaisut tukevat?
Graniten riskienhallintatyökalujen käyttäjälähtöinen suunnittelu mahdollistaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimialasta riippumatta. Olipa asiakasorganisaation riskienhallintaperiaatteiden kivijalka itse kehitetty riskienhallintamalli, parhaista riskienhallintaperiaatteista räätälöity riskienhallinnan pelikirja tai johtamisjärjestelmille määriteltyjen ISO-standardien mukaiset riskienhallintatavoitteet, Graniten riskienhallintajärjestelmä mahdollistaa käytännön riskienhallintatyön.

Granitella analysoit riskit ja johdat kehitystä tiedolla, teitpä sitä sitten minkä viitekehyksen mukaisesti hyvänsä. Granitesta löytyy valmiit toteutukset muun muassa ISO 31000, ISO 27001, DPIA, Coso ERM, ISO 22301, ISO 45001 standardeille ja lukematon määrä muita yleisiä riskienhallinnan viitekehyksiä.

Kysy lisää tai varaa oma esittelyaikasi täällä.
Miten aloitan Graniten riskienhallintajärjestelmän käytön?
Graniten riskienhallintajärjestelmän käyttö ja käyttöönotto ovat selkeitä ja suoraviivaisia prosesseja. Graniten vakiomuotoisen riskienhallintaratkaisun käyttöönotto on parhaimmillaan vain päivien mittainen prosessi kun taas enemmän räätälöintiä ja asiakaskohtaisia muutoksia vaativien käyttöönotot sujuvat muutamissa viikoissa.

Yleisin tapa Graniten käyttöönottoon alkaa ilmaiselle käyttöönotolla, jonka aikana jälkeen asiakkaan riskienhallintaperiaatteiden asennettaan asiakkaan omaan, tieturvalliseen ympäristöön Graniten palvelualustalla. Graniten tuoteasiantuntijat opastavat asiakasta käyttöönoton kaikissa vaiheissa.

Kysy lisää käyttöönotosta varaamalla ilmainen esittely täällä.
Miten Graniten riskienhallintajärjestelmän turvallisuus on hoidettu?
Tietoturvan parhaat periaatteet ovat Graniten riskienhallinnan toiminnan ydin. Kaikkiin Graniten tietojohtamisjärjestelmiin, riskienhallintaratkaisuihin ja muihin kehitystyökaluihin suoritetaan jatkuvaa kattavaa tietoturva- ja penetraatiotestausta.

Tämän lisäksi Graniten riskienhallintajärjestelmä tietoturva-auditoidaan säännöllisesti kolmannen osapuolen toimesta.

Kaikki Graniten riskienhallintajärjestelmään syötetyt henkilötiedot sijaitsevat Suomessa ISO27001-sertifioidulla palvelimilla, minkä lisäksi Graniten koko henkilökunta on turvallisuusselvitetty.

Lue lisää Graniten tietoturva- ja tietosuojaperiaatteista täällä.
Voinko lisätä Graniten riskienhallintatyökaluihin käyttäjiä?
Graniten riskienhallintaohjelmistot on suunniteltu tukemaan riskienhallinnan kehittymistä kaikenkokoisissa organisaatiossa. Graniten riskienhallinta mahdollistaa riskienhallinnan systemaattisen toteuttamisen hallitusti ja määrämuotoisesti niin pienissä riskienhallinnan asiantuntijayksiköissä kuin koko organisaation laajuisesti.

Graniten riskienhallintatyökaluilla organisaatioiden ja yritysten riskienhallintaan on mahdollista osallistaa niin monta tahoa, yksikköä kuin henkilöä kuin asiakas katsoo tarpeelliseksi. Graniten riskienhallintatyökalujen käyttäjien määrä kuin käyttöoikeustasot ovat aina asiakkaan itse päätettävissä.

Varaa oma esittelyaikasi täällä.
Mistä Graniten riskienhallinta työkalujen hinnoittelu muodostuu?
Graniten riskienhallintatyökalut on kehitetty tukemaan tavoitteellista riskienhallintaa, kohdentuipa asiakkaan riskienhallintatavoitteet sitten lakisääteisiin riskienhallintavelvoitteisiin, liiketoiminnan riskien ja mahdollisuuksien kartoittamiseen tai turvallisuuden kehittämiseen. Graniten riskienhallinta ratkaisut on tarkoitettu koko organisaation kehittämiseen, joten niiden hinnoittelu muodostuu organisaation koon ja asiakkaan tarpeita vastaavan riskienhallintatyökalukokonaisuuden mukaan
Voinko hallita Granitella poikkeamia ja vaatimuksia?
Graniten tietojohtamistyökalujen valikoima on kehitetty vastaamaan alati muuttuvan markkinan tarpeita ja se pohjautuu todellisiin käyttäjä tarpeisiin. Graniten riskienhallintatyökalujen valikoima ulottuu aina yrityksen riskeistä kokonaisvaltaisen turvallisuuden kehittämiseen, jota tukevat Graniten arviointi, ilmoitus ja vaatimustenmukaisuustyökalut.

Graniten valikoimista löytyy helposti räätälöitäviä ja standardien mukaisia poikkeamanhallintatyökaluja niin läheltä piti -ilmoitusten kuin anonyymien väärinkäytösepäilyjen vastaanottamiseen ja käsittelyyn.

Kaikki Graniten riskienhallintatyökalut luovat riskidatasta automaattisia, visuaalisia raportteja sisäiseen kehitystyöhön ja päätöksenteon tueksi, kuin myös vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen.

Varaa ilmainen esittely täällä.
Miten voin laajentaa Graniten riskienhallintajärjestelmän käyttöä organisaatiossani?
Graniten riskienhallintaohjelmistot ja työkalut on suunniteltu mahdollistamaan organisaation riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittäminen kokonaisvaltaisesti ja käytännän tasolta alkaen. Jos oman organisaatiosi riskienhallintakypsyys ei ole vielä toivotulla tasolla, tarjoamme monipuolisia resursseja oman ja koko organisaation riskienhallintaosaamisen kehittämiseen.

Graniten ilmaisella Risk Reduction Academy: Riskienhallinta -sähköpostikurssilla opit riskienhallinnan perusteet käytännönläheisellä tavalla. Opit tunnistamaan ja arvioimaan toimintaasi uhkaavat riskit, mutta myös mitä niille on mahdollista tehdä. Osallistu kurssille tästä.

Graniten kuukausittaisissa Käytännönläheistä riskienhallintaa -webinaareissa käsitellään nykyaikaista riskienhallintaa ja toiminnan jatkuvuutta tukevia tietojohtamisen periaatteita käytännönläheisten, arjen riskienhallintaesimerkkien avulla. Ilmoittaudu mukaan täällä.

Kun organisaation riskienhallintakypsyys kehittyy ja tavoitteet laajenevat Graniten työkaluvalikoima tukee kehitystä sen kaikilla portailla.

Varaa oma esittelyaikasi täällä.
Miten vakuutan päätöksentekijät Graniten riskienhallintatyökalujen tarpeellisuudesta?
Riskienhallinta ja sen systemaattinen kehittäminen on yksi kriittisimmistä menestystekijöistä nopeasti muuttuvilla nykymarkkinoilla. Graniten riskienhallintaratkaisujen tarkoitus on tarjota organisaatiolle välineet käytännönläheisten riskienhallintatekojen tekemiseen. Graniten riskienhallintatyökalut tekevät riskienhallinnasta konkreettista ja tarjoavat näkyvyyden siihen mitä organisaatiossa ja yrityksissä oikeasti tapahtuu.

Jos organisaatiot ja yritykset tahtovat saavuttaa toiminnalle asettamansa tavoitteet on riskienhallinta välttämätön rakennuspalikka matkalla toimintavarmempaa tilannetta. Tärkeintä on, että riskienhallintaa tehdään, mutta systemaattisia tuloksia se tuottaa vasta kun käytössä on tarkoituksenmukaiset riskienhallintatyökalut.

Ota yhteyttä niin kerromme miten Graniten riskienhallintatyökalut voivat auttaa teitä pääsemään tavoitteisiinne.