DORA Tietoturvavaatimukset ​

Arvioi tietoturvallisuuden nykytila, laadi toimenpidesuunnitelma ja osoita vaatimustenmukaisuus DORA-asetuksen mukaisesti.

Dora lyhyesti 

EU:n DORA-asetus koskee rahoitusalan organisaatioita, kuten pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja sijoituspalveluyrityksiä. DORA-asetuksen tavoitteena on vahvistaa rahoituslaitosten tietoteknistä turvallisuutta ja varmistaa, että Euroopan rahoitusala kykenee pysymään häiriönsietokykyisenä vakavan toimintahäiriön sattuessa.  

Selkeä kokonaiskuva tietoturvallisuuden tilasta 

Graniten DORA Tietoturvavaatimukset työkalu on suunniteltu tukemaan organisaatioita kattavasti tietoturvariskien hallinnassa, vaatimustenmukaisuuden saavuttamisessa ja tietoturvallisuuden jatkuvassa kehittämisessä. Työkalumme avulla organisaatiot voivat arvioida tietoturvatoimiensa kypsyyttä, laatia toimenpidesuunnitelmia ja todentaa DORA-asetuksen vaatimusten täyttymisen. 

Kypsyystason arviointi

Arvioi organisaatiosi tietoturvan nykytila ja tunnista kehityskohteet. Hyödynnä johdonmukaista arviointimallia, joka tarjoaa selkeän ymmärryksen organisaation tietoturvakäytäntöjen kypsyydestä.

Toimenpidesuunnitelman laadinta

Luo kohdennettuja toimenpidesuunnitelmia, jotka ohjaavat tietoturvan kehitystyötä läpi organisaation. Varmista, että jokainen toimenpide tukee tietoturvallisuuden jatkuvaa parantamista ja asetuksen vaatimusten täyttymistä.

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Dokumentoi tietoturvatoimet ja -prosessit laadukkaasti ja ajan tasalla olevalla tavalla. Osoita DORA-asetuksen vaatimusten täyttyminen ja paranna organisaation valmiuksia vastata tietoturvariskeihin.

Jatkuva hallintamalli

Kehitä tietoturvallisuutta jatkuvan hallintamallin avulla, joka ulottuu koko organisaatioon. Aseta selkeät vastuut ja varmista, että tietoturva on osa päivittäistä tekemistä.

Seuranta ja raportointi

Seuraa tietoturvatoimien toteutusta ja vaatimusten tilaa ohjatun arviointimallin kautta. Raportoi säännöllisesti edistyksestä ja tee tarvittavia päivityksiä toimenpiteisiin reaaliajassa.

Selkeä kokonaisuus

Laajenna käyttöä tietoriskien arviointiin, jatkuvuudenhallintaan ja kumppaniverkoston riskienhallintaan.

DORA Tietoturvavaatimukset -työkalun avulla voit varmistaa, että organisaatiosi ei ainoastaan täytä asetuksen vaatimuksia, vaan myös nostaa tietoturvakäytäntöjään uudelle tasolle suojaten arvokkaita tietovarojaan ja varmistaen liiketoiminnan jatkuvuuden.

Tutustu Granite DORA työkaluun

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista. 

granite-Webinaari-square-4-1.png