Aloita kokonaisvaltainen riskienhallinta

Ilmainen opas kokonaisvaltaisen riskienhallinnan aloittamiseen

Graniten avulla olemme saaneet ajanmukaistettua riskienhallinnan nykyaikaiseksi jatkuvaksi prosessiksi.

Marko Liikanen, Toimitusjohtaja, Kaukajärviosuuskunta

Käyttäjäystävällisyys ja ajantasainen tilannekuva riskitilanteesta ovat Graniten avaintekijöitä.

Kimmo Niskala, Riskienhallintapäällikkö, LähiTapiola

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Tommi Simula, Riskienhallintapäällikkö, Valtori

Kokonaisvaltainen riskienhallinta pitää liiketoiminnan kulut kurissa tekemällä toiminnan pullonkaulat näkyviksi, parantaa kannattavuutta ohjaamalla työn prosesseja ja tehostaa resurssien jakautumista paljastamalla kriittisimmät taitekohdat.

Tämän lisäksi riskienhallinta vähentää tapaturmia ja poissaoloja, pitää yllä vaatimustenmukaisuutta ja tukee jatkuvuutta.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on järjestelmällistä päätöksentekoa ja tietoon perustuvaa johtamista.

Tässä oppaassa kerromme, kuinka:

  • Riskejä tunnistetaan systemaattisesti
  • Kokonaisvaltainen riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti ja jalkautetaan koko organisaation läpi
  • Riskienhallinta tuodaan konkreettisiksi toimenpiteiksi ja osaksi arjen työtä
  • Riskienhallintaprosessi rakennetaan tukemaan liiketoiminnan tavoitteita

Lataa ilmainen opas ja aloita kokonaisvaltainen riskienhallinta

Käytännössä testattuja oppeja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan aloittamiseen.