FAQ

Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia

Graniten vakiomuotoiset riskienhallintatyökalut vastaavat systemaattisen riskienhallinnan kehitystarpeisiin paremmin kuin hyvin erityisesti, jos etsitte määrämuotoista ja tarkoituksenmukaista riskienhallintaohjelmistoa esimerkiksi korvaamaan perinteiset riskienarviointipohjat tai riski-exceleihin tallennetut riskirekisterit. Graniten riskienhallintaohjelmistoon voi tutustua veloituksetta 30 päivän ajan aloittamalla ilmaisen kokeilujakson, mutta parhaan näkemyksen Graniten riskienhallintatyökalujen toiminnallisuuksista ja mahdollisuuksista saat varaamalla etäesittelyajan julkisesta kalenteristamme täällä

Graniten riskienhallintajärjestelmän teknologiset ratkaisut tekevät siitä nopean oppia ja helpon käyttää. Graniten ketterät riskienhallintatyökalut joustavat asiakkaiden riskienhallintatarpeiden ja -tavoitteiden mukaan ja mahdollistavat riskienhallinnan kypsyystason kehittymisen saman tietojohtamisjärjestelmän sisällä. Kaikki Graniten riskienhallintatyökalut ja niiden ominaisuudet ovat räätälöivissä vastaamaan asiakasorganisaatioiden riskienhallintatavoitteita, koskivatpa ne sitten kokonaisvaltaista riskienhallintaa, liiketoimintariskejä, lakisääteisiä työn vaarojen ja riskien arviointeja, tietoturvariskejä tai GDPR-tietosuojaan liittyvien riskitilanteiden kehittämistä. Kysy lisää tai varaa oma esittelyaikasi täällä.

Graniten riskienhallintajärjestelmän käyttö ja käyttöönotto ovat selkeitä ja suoraviivaisia prosesseja. Graniten vakiomuotoisen riskienhallintaratkaisun käyttöönotto on parhaimmillaan vain päivien mittainen prosessi, kun taas enemmän räätälöintiä ja asiakaskohtaisia muutoksia vaativat käyttöönotot sujuvat muutamissa viikoissa.

Yleisin tapa Graniten käyttöönottoon alkaa ilmaisella kokeilujaksolla, jonka jälkeen työkalut asennetaan asiakkaan riskienhallintaperiaatteiden mukaan omaan, tietoturvalliseen ympäristöön Graniten palvelualustalla. Graniten tuoteasiantuntijat opastavat asiakasta käyttöönoton kaikissa vaiheissa.

Kysy lisää käyttöönotosta varaamalla ilmainen esittely täällä.

Tietoturvan parhaat periaatteet ovat Graniten riskienhallinnan toiminnan ydin. Kaikkiin Graniten tietojohtamisjärjestelmiin, riskienhallintaratkaisuihin ja muihin kehitystyökaluihin suoritetaan jatkuvaa ja kattavaa tietoturva- ja penetraatiotestausta.

Tämän lisäksi Graniten riskienhallintajärjestelmä tietoturva-auditoidaan säännöllisesti kolmannen osapuolen toimesta.

Kaikki Graniten riskienhallintajärjestelmään syötetyt henkilötiedot sijaitsevat Suomessa ISO27001-sertifioiduilla palvelimilla, minkä lisäksi Graniten koko henkilökunta on turvallisuusselvitetty.

Lue lisää Graniten tietoturva- ja tietosuojaperiaatteista täällä.

Graniten riskienhallintaohjelmistot on suunniteltu tukemaan riskienhallinnan kehittymistä kaikenkokoisissa organisaatioissa. Graniten riskienhallinta mahdollistaa riskienhallinnan systemaattisen toteuttamisen hallitusti ja määrämuotoisesti niin pienissä riskienhallinnan asiantuntijayksiköissä kuin koko organisaation laajuisesti.

Graniten riskienhallintatyökaluilla organisaatioiden ja yritysten riskienhallintaan on mahdollista osallistaa niin monta tahoa, yksikköä ja henkilöä kuin asiakas katsoo tarpeelliseksi. Graniten riskienhallintatyökalujen käyttäjien määrä kuin myös käyttöoikeustasot ovat aina asiakkaan itse päätettävissä.

Varaa oma esittelyaikasi täällä.

Graniten riskienhallintatyökalut on kehitetty tukemaan tavoitteellista riskienhallintaa kohdentuipa asiakkaan riskienhallintatavoitteet sitten lakisääteisiin riskienhallintavelvoitteisiin, liiketoiminnan riskien ja mahdollisuuksien kartoittamiseen tai turvallisuuden kehittämiseen. Graniten riskienhallintaratkaisut on tarkoitettu koko organisaation kehittämiseen, joten niiden hinnoittelu muodostuu organisaation koon ja asiakkaan tarpeita vastaavan riskienhallintatyökalukokonaisuuden mukaan.

Tilaaa hinnasto täältä.

Graniten tietojohtamistyökalujen valikoima on kehitetty vastaamaan alati muuttuvan markkinan tarpeita ja se pohjautuu todellisiin käyttäjätarpeisiin. Graniten riskienhallintatyökalujen valikoima ulottuu aina yrityksen riskeistä kokonaisvaltaisen turvallisuuden kehittämiseen, jota tukevat Graniten arviointi-, ilmoitus- ja vaatimustenmukaisuustyökalut.

Graniten valikoimista löytyy helposti räätälöitäviä ja standardien mukaisia poikkeamanhallintatyökaluja niin läheltä piti -ilmoitusten kuin anonyymien väärinkäytösepäilyjen vastaanottamiseen ja käsittelyyn.

Kaikki Graniten riskienhallintatyökalut luovat riskidatasta automaattisia, visuaalisia raportteja niin sisäiseen kehitystyöhön ja päätöksenteon tueksi, kuin myös vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen.

Varaa ilmainen esittely täällä.

Graniten riskienhallintaohjelmistot ja työkalut on suunniteltu mahdollistamaan organisaation riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittäminen kokonaisvaltaisesti ja käytännän tasolta alkaen. Jos oman organisaatiosi riskienhallintakypsyys ei ole vielä toivotulla tasolla, tarjoamme monipuolisia resursseja oman ja koko organisaation riskienhallintaosaamisen kehittämiseen.

Graniten ilmaisella Risk Reduction Academy: Riskienhallinta -sähköpostikurssilla opit riskienhallinnan perusteet käytännönläheisellä tavalla. Opit tunnistamaan ja arvioimaan toimintaasi uhkaavat riskit, mutta myös mitä niille on mahdollista tehdä. Osallistu kurssille tästä.

Graniten kuukausittaisissa Käytännönläheistä riskienhallintaa -webinaareissa käsitellään nykyaikaista riskienhallintaa ja toiminnan jatkuvuutta tukevia tietojohtamisen periaatteita käytännönläheisten, arjen riskienhallintaesimerkkien avulla. Ilmoittaudu mukaan täällä.

Kun organisaation riskienhallintakypsyys kehittyy ja tavoitteet laajenevat, Graniten työkaluvalikoima tukee kehitystä sen kaikilla portailla.

Varaa oma esittelyaikasi täällä.

Riskienhallinta ja sen systemaattinen kehittäminen on yksi kriittisimmistä menestystekijöistä nopeasti muuttuvilla nykymarkkinoilla. Graniten riskienhallintaratkaisujen tarkoitus on tarjota organisaatiolle välineet käytännönläheisten riskienhallintatekojen tekemiseen. Graniten riskienhallintatyökalut tekevät riskienhallinnasta konkreettista ja tarjoavat näkyvyyden siihen, mitä organisaatiossa oikeasti tapahtuu.

Jos organisaatiot ja yritykset tahtovat saavuttaa toiminnalle asettamansa tavoitteet, on riskienhallinta välttämätön rakennuspalikka matkalla toimintavarmempaa tilannetta. Tärkeintä on, että riskienhallintaa tehdään, mutta systemaattisia tuloksia se tuottaa vasta, kun käytössä on tarkoituksenmukaiset riskienhallintatyökalut.

Ota yhteyttä niin kerromme miten Graniten riskienhallintatyökalut voivat auttaa teitä pääsemään tavoitteisiinne.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista. 

granite-Webinaari-square-4-1.png