Liiketoiminnan strategisten riskien hallinta

Strateginen riskienhallinta

Tunnista ja arvioi liiketoimintasi strategiset riskit, uhat ja mahdollisuudet. Johda tiedolla ja saavuta liiketoimintatavoitteesi.

Liiketoiminnan strategisten riskien hallinta

Strateginen riskienhallinta

Tunnista ja arvioi liiketoimintasi strategiset riskit, uhat ja mahdollisuudet. Johda tiedolla ja saavuta liiketoimintatavoitteesi.

Liiketoiminnan strategisten riskien hallinta

Strateginen riskienhallinta

Tunnista ja arvioi liiketoimintasi strategiset riskit, uhat ja mahdollisuudet. Johda tiedolla ja saavuta liiketoimintatavoitteesi.

Strategista riskienhallintaa

Strateginen riskienhallinta tuo liiketoiminnan riskit ja mahdollisuudet päätöksenteon tueksi. Järjestelmällinen strateginen riskienhallinta luo liiketoimintaa varmuudella ja tukee jatkuvuudenhallinnan tavoitteita määrätietoisesti. Strateginen riskienhallinta tuo toiminnan tavoitteet käytännön tasolle ja mahdollistaa viisaan päätöksenteon ja johtamisen.

Strategiset riskit hallintaan

Jos et hallitse riskejä, ne hallitsevat sinua. Päätöksenteko ilman ajantasaista riskitdataa on arpapeliä niin pitkällä kuin lyhyelläkin tähtäimellä. Granite Strateginen riskienhallinta luo kehittyvää liiketoimintaa ja viisasta päätöksentekoa.

Ota strategiset riskit hallintaan

  • Paikanna strategiaasi vaikuttavat riskit, uhkat ja mahdollisuudet
  • Arvioi ja vertaile eri mallien vaikuttavuutta ja tee parhaat päätökset
  • Mahdollista tavoitteesi ja johda tiedolla

Vältä ajatusvirheet ja strategiset kuolleet kulmat

Strateginen riskienhallinta luo muutoksesta mahdollisuuksia, auttaa ennakoinnissa ja mahdollistaa korjaavat toimenpiteet liiketoimintaa tukemalla.

  • Luo vertailukelpoinen kuva strategiasi riskien ja mahdollisuuksien tilanteesta
  • Tuo ajantasainen riskitieto osaksi viisasta päätöksentekoa ja johtamista.  Vastuuta toimenpiteet ja seuranta ja kehitä toimintaa määrätietoisesti ja määrämuotoisesti

Ota strategian riskien tilanne hallintaan

Granite Strateginen riskienhallinta ratkaisee strategisen riskienhallinnan haasteet ja tekee vastuut näkyviksi.

  • Ohjaa strategian toteutumista riskittietoisesti – mahdollisuuksia unohtamatta
  • Tunnista ja taklaa strategian pullonkaulat ja kehityskohteet
  • Tee parempia päätöksiä ja menesty

Granite-työkalut riskienhallintaan ja raportointiin

Strateginen riskienhallinta

Tunnista, arvioi ja hallitse liiketoiminnan strategian riskit, uhkat ja mahdollisuudet tehokkaan päätöksenteon tueksi.

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Projektiriskit

Laita projektien riskienhallinta samalle viivalle, löydä riskit ja uhat, sekä varmista mahdollisuudet maaliin.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.