ESG ja CSRD

CSRD on kestävyysraportointidirektiivi, jonka tavoitteena on yhtenäistää ESG-raportointia. Graniten ESG- ja CSRD-työkaluilla laadit läpinäkyvän dokumentaation, osallistat kaikki keskeiset sidosryhmät arviointeihin, sekä automatisoit arviointiprosessin ja raportoinnin. Graniten avulla varmistat, että tarvittavat dokumentaatiot ovat ajan tasalla ja hallinnassa. 

Täytä CSRD-direktiivin vaatimukset

CSRD-työkaluilla varmistat, että direktiivin vaatimukset täyttyvät ja raportointi on dokumentoitu selkeästi ja yhdenmukaisesti. Työkalumme mahdollistavat läpinäkyvän raportointidatan keräämisprosessin, vastuun jakamisen koko organisaation tasolla sekä prosessin eri vaiheiden todentamisen ulkoista varmennusta varten. ESRS-standardien tiedonantovaatimusten hallinta ja datan kerääminen tapahtuvat systemaattisesti. Granitella et vain täytä raportointivaatimuksia, vaan myös nostat organisaatiosi ESG-profiilin uudelle tasolle edistäen kestävää liiketoimintaa ja vahvistaen sidosryhmien luottamusta. 

Graniten työkalut ESG- ja CSRD-raportointiin

CSRD Kaksoisolennaisuus

Arvioi vaikutusten olennaisuudet ja taloudelliset olennaisuudet CSRD-direktiivin mukaisesti. Luo kattava kokonaiskuva ESG-aiheista ja valitse oikeat aiheet CSRD-raportointia varten.

CSRD Kestävyysraportoinnin hallinnointi ​

Hallitse ESRS-tiedonantovaatimuksia ja tietopisteisiin liittyvän raportointidatan keräämistä. Kerää data todennettavalla prosessilla kestävyysraportointia varten.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista. 

granite-Webinaari-square-4-1.png