CSRD Kestävyysraportoinnin hallinta ​

Hallitse ESRS-tiedonantovaatimuksia ja tietopisteisiin liittyvän raportointidatan keräämistä. Kerää data todennettavalla prosessilla kestävyysraportointia varten.

CSRD lyhyesti

CSRD on kestävyysraportointidirektiivi, jonka tavoitteena on yhtenäistää kestävyys- ja vastuullisuusraportointia. Raportointia varten organisaatioiden on käytävä läpi ESRS-standardien kaikki tiedonantovaatimukset. 

Hallittu raportointidatan keräämisprosessi

Graniten CSRD Kestävyysraportoinnin hallinta -työkalu tarjoaa organisaatioille tehokkaan keinon hallita kestävyysraportointia. Työkalumme mahdollistaa läpinäkyvän raportointidatan keräämisprosessin, vastuun jakamisen koko organisaation tasolla sekä prosessin eri vaiheiden todentamisen ulkoista varmennusta varten. 

Todennettava tietojen kerääminen

Kerää raportointidata läpinäkyvällä ja varmennettavalla prosessilla. Varmista, että organisaatiosi tiedot ovat luotettavia ja täyttävät vaatimukset.

Tiedonantovaatimusten hallinta

Hallitse ESRS-standardien tiedonantovaatimuksia ja datan keräämistä systemaattisesti.

Ulkoinen varmennus

Automatisoi tiedonkeruuprosessin dokumentointi laadukkaasti ja vaatimustenmukaisesti. Osoita prosessin eri vaiheet ulkoista varmennusta varten.

Vastuun jakaminen

Jaa vastuut raportointidatan keräämisestä ja käsittelystä selkeästi koko organisaation tasolla. Helpota yhteistyötä eri toimintojen välillä ja varmista, että jokainen tietää roolinsa kestävyysraportoinnin toteuttamisessa.

Automatisoitu seuranta ja raportointi

Automatisoi seurantaprosessit, raportointi ja työnkulut. Vähennä manuaalisen työn tarvetta ja varmista tietojen ajantasaisuus ja tarkkuus.

Selkeä kokonaisuus

Hyödynnä työkalua yhdessä Graniten CSRD kaksoisolennaisuuden arvioinnin työkalun kanssa.

CSRD Kestävyysraportoinnin hallinta -työkalulla varmistat, että organisaatiosi täyttää CSRD-direktiivin vaatimukset tehokkaasti ja luotettavasti. Läpinäkyvä raportointiprosessi ja tehokas tiedonkeruu ovat avaintekijöitä varmistaaksesi kestävyysraportoinnin vaatimustenmukaisuuden.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista. 

granite-Webinaari-square-4-1.png