ISO/IEC 27001 tietoturvastandardi

ISO/IEC 27001 Vaatimukset​

THallinnoi vaatimusten toteutumista ja dokumentaatiota, arvioi organisaatiosi kypsyystaso ja puutu tunnistettuihin poikkeamiin sekä parannuskohteisiin ISO/IEC 27001:2022 standardin mukaisesti.

ISO/IEC 27001 tietoturvastandari

ISO/IEC 27001 Vaatimukset​

Hallinnoi vaatimusten toteutumista ja dokumentaatiota, arvioi organisaatiosi kypsyystaso ja puutu tunnistettuihin poikkeamiin sekä parannuskohteisiin ISO/IEC 27001:2022 standardin mukaisesti.

ISO/IEC 27001 tietoturvastandardi

ISO/IEC 27001 Vaatimukset

Hallinnoi vaatimusten toteutumista ja dokumentaatiota, arvioi organisaatiosi kypsyystaso ja puutu tunnistettuihin poikkeamiin sekä parannuskohteisiin ISO/IEC 27001:2022 standardin mukaisesti.

Tietoturva strategisena päätöksenä

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentamisen ja ylläpidon keskiössä ovat organisaation turvallisuusvaatimukset, prosessit, organisaation koko sekä rakenne. Graniten ISO/IEC 27001 Vaatimukset ohjaa operaation oikeille urille.

ISO/IEC 27001

ISO 27001 -standardin vaatimukset käsittelevät tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomista, toteuttamista, ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista. ISO/IEC 27001 -standardi pitää sisällään joukon vaatimuksia jotka jokaisen standardin mukaisesti toimivan organisaation on toteutettava.

ISO/IEC 27001 -standardin vaatimukset

ISO/IEC 27001 -standardin vaatimuksiin kuuluu organisaation toimintaympäristöä, johtajuutta, suunnittelua, tukitoimintoja, toimintaa, suorituskyvyn arviointia ja jatkuvaa parantamista koskevia vaatimuksia. Graniten avulla: 

  • Seuraat ohjattua arviointimallia
  • Paikannat poikkeamat ja parannuskohteet
  • Vastuutat kehitystoimet oikeille tahoille ja seuraat tilanteen kehittymistä

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä

Digitaalisen liiketoiminnan kenttä on alati muuttuva. Myös organisaatiot elävät tilanteen mukaan. Siksi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä tulee rakentaa osaksi organisaation prosesseja ja yleisiä johtamis- ja hallintarakenteita jo suunnitteluvaiheessa. 

  • Ota tietoturvallisuus hallintaan yhdellä alustalla
  • Kehitä strategiaasi tietoturvatietoisesti
  • Vertaile rekisterien dataa, opi puuteanalyyseista ja kohdenna kehitysresurssit tehokkaasti

ISO/IEC 27001 -standardin mukaista tietoturvallisuuden hallintta

ISO/IEC 27001 on nykyisin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien tunnustetuin kansainvälinen standardi. Sen avulla ymmärrät, miten tietoturvallisuuden merkittäviä vaikutuksia voidaan hallita, miten tarvittavat valvontatoimet asetetaan ja miten tietoturvalle määritellään selkeät tavoitteet

Granite-työkalut tietoturvallisuuden ja riskien hallintaan

ISO/IEC 27001 Vaatimukset

Hallinnoi vaatimusten toteutumista ja dokumentaatiota, arvioi organisaatiosi kypsyystaso ja puutu tunnistettuihin poikkeamiin sekä parannuskohteisiin. ISO/IEC 27001:2022.

ISO/IEC 27001:2022 Hallintakeinot

Hallinnoi organisaatiosi käytössä olevia hallintakeinoja, ja toteutat soveltuvuussuunnitelman ISO/IEC 27001:2022 standardin liite A:n mukaisesti.

Tietoturvariskit

Tunnista ja arvioi toimintaasi liittyvät tietoturvariskit. Kehitä toimintamallit turvallisuuden kehittämiselle ja raportoi tuloksista.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.