NIS2 Tietoturvavaatimukset ​

Arvioi tietoturvallisuuden nykytila, laadi toimenpidesuunnitelma ja osoita vaatimustenmukaisuus NIS2-direktiivin mukaisesti.

NIS2 lyhyesti

NIS2 on tietoturvallisuuden direktiivi, joka koskee kriittisiä toimialoja EU:ssa. Sen tavoitteena on vahvistaa tietoturvariskien hallintaa ja tehostaa organisaatioiden kykyä suojautua kyberturvallisuusuhkilta. NIS2 asettaa useita tietoturvavaatimuksia, jotka organisaatioiden tulee arvioida ja nostaa direktiivin edellyttämälle tasolle.

Selkeä kokonaiskuva tietoturvallisuuden tilasta
Graniten NIS2 Tietoturvavaatimukset työkalu on suunniteltu tukemaan organisaatioita kattavasti tietoturvariskien hallinnassa, vaatimustenmukaisuuden saavuttamisessa ja tietoturvallisuuden jatkuvassa kehittämisessä. Työkalumme avulla organisaatiot voivat arvioida tietoturvatoimiensa kypsyyttä, laatia toimenpidesuunnitelmia ja todentaa NIS2-direktiivin vaatimusten täyttymisen. 

Kypsyystason arviointi

Arvioi organisaatiosi tietoturvan nykytila ja tunnista kehityskohteet. Hyödynnä johdonmukaista arviointimallia, joka tarjoaa selkeän ymmärryksen organisaation tietoturvakäytäntöjen kypsyydestä.

Toimenpidesuunnitelman laadinta

Luo kohdennettuja toimenpidesuunnitelmia, jotka ohjaavat tietoturvan kehitystyötä läpi organisaation. Varmista, että jokainen toimenpide tukee tietoturvallisuuden jatkuvaa parantamista ja direktiivin vaatimusten täyttymistä.

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Dokumentoi tietoturvatoimet ja -prosessit laadukkaasti ja ajan tasalla olevalla tavalla. Osoita NIS2-direktiivin vaatimusten täyttyminen ja paranna organisaation valmiuksia vastata tietoturvariskeihin.

Jatkuva hallintamalli

Kehitä tietoturvallisuutta jatkuvan hallintamallin avulla, joka ulottuu koko organisaatioon. Aseta selkeät vastuut ja varmista, että tietoturva on osa kaikkien päivittäisiä tehtäviä.

Seuranta ja raportointi

Seuraa tietoturvatoimien toteutusta ja vaatimusten tilaa ohjatun arviointimallin kautta. Raportoi säännöllisesti edistyksestä ja tee tarvittavia päivityksiä toimenpiteisiin reaaliajassa.

Selkeä kokonaisuus

Laajenna käyttöä tietoriskien arviointiin, poikkeamahallintaan ja ISO/IEC 27001 -vaatimustenmukaisuuteen.

NIS2 Tietoturvavaatimukset -työkalun avulla voit varmistaa, että organisaatiosi ei ainoastaan täytä näitä vaatimuksia, vaan myös nostaa tietoturvakäytäntöjään uudelle tasolle suojaten arvokkaita tietovarojaan ja varmistaen liiketoiminnan jatkuvuuden.
Tutustu Granite NIS2 työkaluun

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista. 

granite-Webinaari-square-4-1.png