Ratkaisuja riskienhallinnan haasteisiin ja tarpeisiin

Riskienhallinta

Tuo riskienhallinta liiketoimintasi ytimeen tunnistamalla mahdollisuudet ja minimoimalla uhkat. Graniten riskienhallintaratkaisuilla rakennat kehittyvän GRC-ohjelman, jolla hallitset koko organisaation riskit yhdellä alustalla. Ketterät ja helppokäyttöiset työkalut tuovat kokonaiskuvan näkyviin ja tukevat viisaampaa päätöksentekoa kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

Älykkäillä päätöksillä riskeistä mahdollisuuksiin

Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja organisaation riskienhallintakypsyyden kehitys voi tuntua utopialta, mutta tosielämän mallit sanovat muuta. Kun kehityksen tukena on oikea riskienhallinnan viitekehys ja tarkoituksenmukainen ohjelmistokokonaisuus tärkeimmät riskit löytävät ja saadaan käsiteltyä. Automatisoidut prosessit pitävät riskienhallinta työn käynnissä ja vievät strategian tavoitteet käytännön työn tasolle. Yhdistele tietoja ja rekistereitä, kirkasta kipupisteet ja kierrä karikot. Tee älykkäämpiä päätöksi, yksin tai tiimissä.

Granite riskienhallintaan ja raportointiin

Valitse standardisoitu riskienhallintamalli tai räätälöi omien tavoitteidesi mukaiseksi. Tuo kriittinen riskitieto yhteen, tietoturvalliseen paikkaan. Tunnista, arvioi ja analysoi riskit, uhkat ja mahdollisuudet. Automatisoi korjaavat toimenpiteet ja vastuuta seuranta. Yhdenmukaista riskienhallintasi prosessit ja rakenna kokonaisvaltainen riskienhallintaohjelma, joka tukee tavoitteitasi.

Enterprise Risk Management

Työkalu kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan (ERM), joka perustuu ISO31000 standardiin. Automatisoi tehtäviä, yksinkertaista prosesseja, rakenna kokonaisvaltainen riskienhallintaohjelma ja tee toiminnastasi kestävämpää.

Projektiriskit

Työkalu projektien riskienhallintaan. Laita projektien riskit samalle viivalle, löydä riskit ja uhat, sekä varmista mahdollisuudet maaliin.

Third Party Risk Management

Arvioi ja hallitse kumppaniverkoston ja toimitusketjujen riskit ja turvaa liiketoimintasi jatkuvuus.

Työ vaarojen ja riskien kartoitus

Tunnista, arvioi ja hallitse työn riskit ja vaarat Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työsuojeluhallinnon mallin mukaisesti.

Jatkuvuudenhallinta

Arvioi toimintaympäristösi kriittiset taitekohdat, paikanna kehitystarpeet ja varmista edellytykset toiminnan jatkuvuudelle.

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.