Tietoturvapoikkeamien ilmoittaminen

Tietoturvapoikkeamat​​

Työkalu tietoturva- ja tietosuojapoikkeamien havainnointiin, ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Kerää tietoa tietoturvallisuuden kehityskohteista, arvioi ja takaa tietoturvallisuuden kehitys.

Tietoturvapoikkeamien ilmoittaminen

Tietoturvapoikkeamat

Työkalu tietoturva- ja tietosuojapoikkeamien havainnointiin, ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Kerää tietoa tietoturvallisuuden kehityskohteista, arvioi ja takaa tietoturvallisuuden kehitys.

Tietoturvapoikkeamien ilmoittaminen

Tietoturvapoikkeamat​

Työkalu tietoturva- ja tietosuojapoikkeamien havainnointiin, ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Kerää tietoa tietoturvallisuuden kehityskohteista, arvioi ja takaa tietoturvallisuuden kehitys.

Tietoturvapoikkeamat talteen kehityksen tueksi

Digitaalisessa liiketoimintaympäristössä tietoturvallisuus on kriittinen tekijä. Tietoturvapoikkeamat aiheuttavat riskejä, jotka tulee käsitellä oikeaoppisesti ja määrämuotoisesti. Granite Tietoturvapoikkeamat on työkalu tiedon tosielämän tiedon ja tapahtumien keräämiseen.

Näkyvyyttä tietoturvallisuustilanteisiin

Tahattomat ja tahalliset tietoturvapoikkeamat ovat merkittävä riski liiketoiminnan arjelle ja jatkuvuudelle. Tietoturvapoikkeama vaarantaa organisaation vastuulla olevat tiedot, luottamuksen, käytettävyyden ja palveluiden eheyden. Tietoturvapoikkeamat tulee siis ottaa täydellä vakavuudella tarkasteluun ja käsitellä aina asianmukaisesti.

Tietoturvallisuuden kehitys vaatii tahtoa ja tekoja

  • Luo kanava havaittujen tietoturva- ja tietosuoja poikkeamien ilmoittamiseen tapaturmailmoitusten määrämuotoiseen tekemiseen
  • Dokumentoi ilmoitusten tutkinta ja kartoita korjaavat toimenpiteet ja tehtävät tilanteen parantamiseksi
  • Luo kattava kokonaiskuvaus organisaation tietoturva- ja tietosuojapoikkeamista

Tietoturvallisuus on koko organisaation asia

  • Tee tietoturvallisuuden kehittämisestä määritelty prosessi, johon jokainen voi osallistua
  • Tuo henkilöstön osaaminen osaksi tietoturvan ja tietosuojan  kehittyviä rakenteita
  • Löydä kehittyvän tietoturvallisuuden haasteet ja hidasteet arjen työn keskeltä
  • Tarkastele tietoturvallisuuden kehitystä lokitiedoista ja automaattisista raporteista

Löydä ja korjaa tietoturvallisuuspuutteet

  • Vältä hyökkäyksistä ja häirinnästä seuraavat vaivat ja hallitsemattoman prosessin tuomat haitat määrämuotoisella tutkintaprosessilla
  • Mukauta poikkeamailmoituskanava organisaatiosi toimintamalliin ja tietoturvallisuuden tavoitteisiin
  • Takaa toimintavalmius myös muutosten keskellä

Granite-työkalut tietoturvallisuuden kehittämiseen

Tietoturvapoikkeamat

Osallista koko henkilöstö tietoturvallisuuden kehittämiseen tietoturvapoikkeamat -ilmoituskanavalla: vastaanota, käsittele, kehitä ja raportoi.

Tietoturvariskit

Tunnista ja arvioi toimintaasi liittyvät tietoturvariskit. Kehitä toimintamallit turvallisuuden kehittämiselle ja raportoi tuloksista.

Kyberturvallisuuden perusteet

Koko henkilöstölle suunniteltu verkkokoulutus kyberturvallisuuden perusteita. Kouluta koko väki ja luo pohja kyberturvalliselle yrityskulttuurille.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.