Liiketoiminnan riski-ilmoitukset

Riskihavainnot ja uhat

Tunnista, kerää ja arvioi liiketoimintaasi uhkaavat riskit suoraan toiminnan arjesta. Tee tilaa menetykselle ja saavuta liiketoimintasi tavoitteet.

Liiketoiminnan riski-ilmoitukset

Riskihavainnot ja uhat

Tunnista, kerää ja arvioi liiketoimintaasi uhkaavat riskit suoraan toiminnan arjesta. Tee tilaa menetykselle ja saavuta liiketoimintasi tavoitteet.

Liiketoiminnan riski-ilmoitukset

Riskihavainnot ja uhat

Tunnista, kerää ja arvioi liiketoimintaasi uhkaavat riskit suoraan toiminnan arjesta. Tee tilaa menetykselle ja saavuta liiketoimintasi tavoitteet.

Oikeaoppista riskienhallintaa

Ajantasaiset riskihavainnot ovat keskeisiä tekijöitä organisaation turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamisessa. Systemaattinen riskihavaintojen käsittely tuo esiin mahdolliset riskit ja auttaa niiden arvioinnissa. Systemaattinen riski-ilmoitusten käsittely ja seuranta tuovat liiketoimintaan varmuutta ja mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuviin olosuhteisiin. Riskihavainnot ja uhat paljastavat haavoittuvuudet ja mahdollistavat ennakoivan päätöksenteon riskienhallinnan näkökulmasta.

Toiminnan riskit näkyviksi ja hallintaan

Jos et tunne riskejäsi, et voi myöskään hallita niitä. Siihen auttaa operatiivinen riskienhallinta ja riski-ilmoitukset. Liiketoimintaympäristössä ilmenevät odottamattomat ja ennakoimattomat muutokset sekä häiriöt tuovat mukanaan jatkuvasti uusia uhkia ja kriisitilanteita. Graniten Riskihavainnot ja uhat tuovat poikkeamat ja haavoittuvuudet esiin, jotta voit hallita niitä paremmin ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä riskien minimoimiseksi ja liiketoiminnan turvaamiseksi.

Ota liiketoiminnan riskit haltuun

  • Tunnista liiketoimintasi yllättävät uhat ja kriittiset pullonkaulat
  • Vertaile riskien vaikuttavuutta ja valitse tehokkaimmat toimenpiteet
  • Mahdollista tavoitteidesi toteutuminen ja paranna toiminnan jatkuvuutta Tunnista, taklaa ja tehosta

Ohita matalikot ja vältä karit

Riskihavainnot antavat ohjakset muuttuvan liiketoimintaympäristön ennakointiin ja takaavat valmiudet korjaaviin hallintatoimenpiteisiin: 

  • Luo ajantasainen kuva toimintasi todellisesta riskitilanteesta
  • Vastuuta riskityö, luo näkyvyys etulinjaan ja kehitä riskitilannetta läpinäkyvästi
  • Tuo ajantasainen riskitieto osaksi viisasta johtamista ja mahdollista tietoon perustuva päätöksenteko yhdenmukaisella riskidatatalla

Ohjaa onnistumisia riskitietoisesti

Granite Riskihavainnot ja uhat on tylökalu koko organisaation riskitilanteen hallintaan

  • Varmista tavoitteiden toteutuminen käytännön tasolla
  • Tunnista ja taklaa odottamattomat riski, poikkeamat, uhkat ja muutokset
  • Ennakoi, ohjaa ja edistä ajantasaisen riskitiedon pohjalta

Granite-työkalut riskienhallintaan ja raportointiin

Riskihavainnot ja uhat

Tunnista, arvioi ja hallitse toimintasi riskit yhdenmukaisesti. Johda tiedolla ja menesty.

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Strateginen riskienhallinta

Tunnista, arvioi ja hallitse liiketoiminnan strategian riskit, uhkat ja mahdollisuudet tehokkaan päätöksenteon tueksi.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.