Ota Whistleblower-kanava käyttöön jo tänään

 • Vastaa EU-direktiivin vaatimuksiin

 • Turvallinen ja helppo käyttää

 • Erittäin nopea käyttöönotto

 • Vastaa EU-direktiivin vaatimuksiin

 • Turvallinen ja helppo käyttää

 • Erittäin nopea käyttöönotto

Turvallinen ja keskitetty Granite Whistleblow -järjestelmä

Ota käyttöön Whistleblower-työkalu jo tänään

 • Vastaa EU-direktiivin vaatimuksiin
 • Turvallinen ja helppo käytää
 • Erittäin nopea käyttöönotto

Miten Whistleblower-työkalumme toimii?

Granite Whistleblow -ominaisuudet

 • Ota vastaan väärinkäytösilmoituksia
 • Dokumentoi tutkinta ja tehtävät
 • Täytä direktiivin ja lainsäädännön vaatimukset

Granite Whistleblow -ilmoitustyökalulla ilmoituksia voi tehdä anonyymisti kanavan kautta tai organisaation oman tutkinnan tai tarkastuksen toimesta. Käsittele ilmoitukset ajoissa ja suorita tutkinta laadukkaasti dokumentoituna. Ilmoittaja saa linkin ja PIN-koodin, joilla voi käydä keskustelua käsittelijän kanssa anonyymisti. IP-osoitteita ei tallenneta Granite-ympäristöön.

Turvallinen, säännöllisesti auditoitu palvelu

 • Graniten Whistleblow-kanavasta on toteutettu DPIA, eli kattava tietosuojan vaikutustenarviointi. Graniten tekninen alusta auditoidaan tietoturvan osalta kattavasti 12 kuukauden välein ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.
 • Kaikkien palveluiden data sijaitsee Suomessa ISO27001- tietoturvasertifioidussa konesalissa. Varmuuskopiot sijaitsevat toisessa konesalissa Suomessa. 
 • Kaikki tietoliikenne käyttäjän ja palvelun välillä on salattua. Palvelimilla oleva data on salattu
 • Anonyymi-ilmoittajien suorittamista toiminnoista ei muodosteta lokia.
 • Tutkijoiden ja pääkäyttäjien toiminnot sen sijaan kirjataan tarkasti, ja näitä varten on olemassa automaattinen auditointipolku, josta on helppo tarkistaa käyttäjien suorittamat toiminnot.

Automatisoi hallintoimenpiteet ja raportointi

 • Graniten Whistleblow-kanava sisältää myös kattavan tutkinta- ja käsittelyprosessin. Tutkintaprosessi ohjaa väärinkäytösilmoituksen tutkijaa huomioimaan direktiivin ja GDPR:n asettamat vaatimukset muun muassa määräaikojen ja henkilötietojen käsittelyn suhteen
 • Tuotteemme hälyttää automaattisesti uusista ilmoituksista sekä myös tilanteissa, joissa tutkintaa ei ole aloitettu riittävän nopeasti
 • Granite Whistleblow sisältää myös anonyymin, reaaliaikaisen keskustelutoiminnon ilmoittajan ja tutkijan välillä. Tämä mahdollistaa lisätietojen kysymisen ja ilmoittajan informoimisen myös täysin anonyymeissä ilmoituksissa

Tilaa hinnasto

Granitella riskienhallinta saa systemaattiset raamit. Läpinäkyvyys, ohjattu prosessi, toimenpiteiden selkeä vastuuttaminen ja parempi tiedonkulku mahdollistavat riskien johtamisen ja dynaamisen toimintavan kehittämisen.

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.​