Projektiriskit​​

Tunnista projektien riskit, uhkat ja mahdollisuudet. Luo riskirekisterit ja raportoi kehityksestä systemaattisesti kaikille sidosryhmille.

Tunnista projektin riskit ja ota ne hallintaan​

  • Ota projektien riskit hallintaan, vertaile niitä yhdenmukaisin mittarein ja vältä yllättävät muutokset.
  • Tunnista ja arvioi projektien riskit ennakoivasti ja seuraa tilanteen kehitystä systemaattisesti reaaliajassa.
  • Luo kokonaisvaltainen kuva projektisi riskitilanteesta, löydä uhkat ja suunnittele hallintamekanismit niiden välttämiseksi.

Vertailukelpoista dataa yhdenmukaisella riskienhallintaprosessilla​

Projektin riskienhallinta auttaa muutosten ennakoimisessa ja tekee riskienhallintaprosessista yhdenmukaisen.

  • Tuo projektin riskit samalle alustalle ja luo vertailukelpoisia riskirekistereitä niiden välille.
  • Anna automatisaation huolehtia riskienhallintatoimenpiteiden edistämisestä, osallista ja vastuuta koko organisaatio kehitystyöhön ja seuraa sen edistymistä.
  • Hyödynnä historia- ja lokitietoja tulevien projektien riskienhallintaan ja säästä aikaa.

Tuo riskienhallinta osaksi projektityötä ja mahdollista kehittyvä riskienhallintatyö​

Projektin riskienhallintatyökalulla projektien riskitilanne ja kehitys tehdään kerralla näkyväksi ja tuodaan päätöksenteon tueksi.

  • Tee riskienhallinnasta määrämuotoista määräajoilla ja automaattisilla muistuksilla.
  • Poimi parhaat opit laajasta raportoinnista ja kuvaajista ja rakenna kestävä riskienhallintamalli.
  • Arvioi kokonaistilannetta ja yksityiskohtia reaaliajassa automaattisista lokitiedoista, löydä pullonkaulat ja vahvuudet.
  • Tuo riskienhallinta-ajattelu projektityön keskiöön.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista. 

granite-Webinaari-square-4-1.png