Projektiriskienhallinta

Projektien riskit hallintaan

Tunnista projektien riskit, uhkat ja mahdollisuudet. Luo riskirekisterit ja raportoi kehityksestä systemaattisesti kaikille sidosryhmille..

Projektiriskienhallinta

Projektien riskit hallintaan​

Tunnista projektien riskit, uhkat ja mahdollisuudet. Luo riskirekisterit ja raportoi kehityksestä systemaattisesti kaikille sidosryhmille.

Projektiriskienhallinta

Projektien riskit hallintaan​

Tunnista projektien riskit, uhkat ja mahdollisuudet. Luo riskirekisterit ja raportoi kehityksestä systemaattisesti kaikille sidosryhmille.

Projektien riskit hallinnassa?

Riskienhallinta voi tehdä monella tapaa. Mittavissa projekteissa riskienhallintastrategiat sisältävät yksityiskohtaisen suunnittelun jokaiselle riskille. Pienemmille projekteille riskienhallinta voi tarkoittaa yksinkertaista, priorisoitua listaa korkean, keskisuuren ja matalan prioriteetin riskeistä. Kaikki tämä onnistuu Graniten avulla.

Yhdenmukaista riskienhallintaa ja vastuun jakoa

Projektin riskienhallinta on prosessi, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja käsitellään kaikki projektin elinkaaren aikana syntyneet riskit, jotta projekti pysyy raiteilla ja saavuttaa tavoitteensa. Tehokas projektin riskienhallinta ei ole reaktiivinen prosessi. Riskienhallinta kuuluu osaksi projektin suunnittelua, jota projektin riskit, uhkat ja mahdolliset voidaan tunnistaa ja hallita.

Tunnista projetkin riskit ja ota ne hallintaan

  • Ota projektien riskit hallintaan, vertaile niitä yhdenmukaisin mittarein ja vältä yllättävät muutokset
  • Tunnista ja arvioi projektien riskit ennakoivasti ja seuraa tilanteen kehitystä systemaattisesti reaaliajassa
  • Luo kokonaisvaltainen kuvaus projektisi riskitilanteesta, löydä uhkat ja suunnittele hallintamekanismit niiden välttämiseksi

Vertailukelpoista dataa yhdenmukaisella riskienhallintaprosessilla

Projektin riskienhallinta auttaa muutosten ennakoimisessa ka  riskienhallintaprosessista yhdenmukaisen.

  • Tuot projektin riskit samalle alustalle ja luo vertailukelpoisia riskirekistereitä niiden välille
  • Anna automatisaation huolehtia riskienhallintatoimenpiteiden edistämisestä, osallista ja vastuuta koko organisaatio kehitystyöhän ja seuraa sen edistymistä
  • Hyödynnä historia- ja lokitietoja tulevien projektien riskienhallintaan ja säästä aikaa

Tuo riskienhallinta osaksi projektityötä ja mahdollista kehittyvä riskienhallintatyö

Projektin riskienhallintatyökalulla projektien riskitilanne ja kehitys tehdään kerralla näkyväksi ja tuodaan päätöksenteon tueksi.

  • Tee riskienhallinnasta määrämuotoista määräajoilla ja automaattisilla muistuksilla
  • Poimi parhaat opit laajasta raportoinnista ja kuvaajista ja rakenna kestävä riskienhallintamalli
  • Arvioi kokonaistilannetta ja yksityiskohtia reaaliajassa automaattisista lokitiedoista, löydä pullonkaulat ja vahvuudet
  • Tuo riskienhallinta-ajattelu projektityön keskiöön

Granite-työkalut projektin riskienhallintaan ja raportointiin

Projektiriskit

Laita projektien riskienhallinta samalle viivalle, löydä riskit ja uhat, sekä varmista mahdollisuudet maaliin.

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Jatkuvuudenhallinta

Arvioi toimintaympäristösi kriittiset taitekohdat, paikanna kehitystarpeet ja varmista edellytykset toiminnan jatkuvuudelle.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.