Riskienarviointityökalu​

Graniten Riski-excel on työkalu riskien arviointiin ja riskirekisterin rakentamiseen.​

Riskienhallinta on kriittinen osa liiketoiminnan kehitystä ja päätöksentekoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä riskienhallinnan merkitys on käynyt yhä selvemmäksi.

Graniten Riskienarviointityökalu on Excel-pohjainen taulukko, jolla jokainen pääsee helposti alkuun kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa.

  1. Aloita lataamalla Riskienarviointi-työkalu ja luo kattava riskirekisteri kirjaamalla organisaatiossasi tunnistetut riskit yhteen paikkaan.
  2. Arvioi tämän jälkeen riskien todennäköisyys ja niiden mahdolliset seuraukset saadaksesi näkyvyyden toimintasi merkittävimpiin riskeihin.
  3. Määritä riskeille toteutettavat hallintakeinot riskien pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.
  4. Merkitse riskeille ja hallintakeinoille omistaja ja riskin tila.
  5. Hallinnoi ja kehitä organisaatiosi toimintaa tiedolla.