Riskienarviointi-työkalu

Granite Riski-excel on työkalu riskien arviointiin ja riskirekristerin rakentamiseen.

Työkalu riskienhallinnan aloittamiseen

Riskienhallinta on kriitinen osa liiketoiminnan kehitystä ja päätöksentekoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä riskiehallinnan merkitys on käynyt yhä selvemmäksi.

Graniten Riskienarviointi-työkalu on Excel-pohjainen taulukko, jolla jokainen pääsee helposti alkuun kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa.

  1. Aloita lataamalla Riskienarviointi-työkalu ja luo kattava riskirekisteri kirjaamalla organisaatiossasi tunnistetut riskit yhteen paikkaan.
  2. Arvioi tämän jälkeen riskien todennäköisyys ja niiden mahdolliset seuraukset saadaksesi näkyvyyden toimintasi merkittävimpiin riskeihin.
  3. Määritä riskeille toteutettavat hallintakeinot riskien pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.
  4. Merkitse riskille ja hallintakeinoille omistaja riskin tila.
  5. Hallinnoi ja kehitä organisaatiosi toimintaa tiedolla


PS. Tutustu Graniten riskienhallintatyökaluihin ja vie riskienhallintasi käytäntännön tasolle organisaation kaikilla tasoilla.

Lataa Riskienarviointi-työkalu ja aloita kokonaisvaltainen riskienhallinta

Työkalu riskien arviointiin ja riskirekisterin rakentamiseen.