Blogi

Blogi

Mitä on riskienhallinnan kypsyysmalli?

Riskienhallinnan kypsyysmalli on strateginen kehys, joka auttaa organisaatioita arvioimaan ja kehittämään kyvykkyyttä tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä. Se tarjoaa rakenteen, jonka avulla organisaatiot voivat mitata,

Lue lisää »
Blogi

Resilienssin rakennuspalikat

Resilientillä yrityksellä on suurempi todennäköisyys menestyä Liiketoimintaympäristön epävakaus ja muutosherkkyys puhuttaa monella alalla ja useassa organisaatiossa. Olosuhteet näyttäytyvät epävarmoina, monimutkaisina ja epäselvinä, mikä haastaa tekemisen

Lue lisää »
Blogi

Milloin Excel sopii riskienhallintaan?

Sanotaan se ääneen: riskienhallinta ei ole välineurheilua. Riskienhallinta on välttämätöntä työtä liiketoiminnan tavoitteiden eteen. Riskien hallintaan käytettyjen työkalujen tehtävä on tukea liiketoiminnan prosessia ja ne

Lue lisää »
Blogi

Strategiaan integroitu riskienhallinta

Riskienhallinta on tärkeä osa organisaation päätöksentekoa ja johtamista. Nykypäivän liiketoimintaympäristössä, joka on jatkuvassa muutoksessa ja epävarmuudessa, strategiatyön on mukauduttava nopeasti uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tämä

Lue lisää »
Blogi

Mitä on third party risk management?

Moderni liiketoimintaympäristö on läpikohtaisesti verkottunut. Niin tuotannossa kuin palveluissa yritysten ja organisaatioiden on välttämätöntä tehdä yhteistyötä ja luottaa oman ydintoimintansa ulkokehällä vaikuttaviin toimijoihin. Toimialasta riippumatta

Lue lisää »
Blogi

Riskienhallinta osaksi strategiaa

Riskienhallinta ja strategiatyö kulkevat käsi kädessä. Riskienhallinta auttaa organisaatiota tunnistamaan ja arvioimaan ne tekijät, jotka voivat vaarantaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen. Markkinat ja liiketoimintaympäristö ovat jatkuvassa

Lue lisää »