Blogi

Granite-blogi: Näin rakennat tietoturvallisuuden hallintamallin
Blogi

Näin rakennat tietoturvallisuuden hallintamallin

Tietoturvallisuuden hallinnan merkitys organisaatioissa kasvaa jatkuvasti, kun digitaalinen toimintaympäristö monimutkaistuu. Tietoturvallisuuden hallintamalli on tehokas tapa suojata organisaation tietoja ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. Tässä artikkelissa käsittelemme

Lue lisää »
Granite-blogi: Tietoturvallisuuden hallintamalli
Blogi

Mikä on tietoturvallisuuden hallintamalli?

Tietoturvallisuuden hallinta on olennainen osa modernia liiketoimintaa ja mahdollistaa riskien hallinnan ja tietojen suojaamisen digitaalisessa toimintaympäristössä. Tässä artikkelissa tarkastellemme tietoturvallisuuden hallinnan keskeisiä tavoitteita, hallintamallin rakennetta

Lue lisää »
Blogi

Riskienhallinnan kypsyys tukee tulosta

Kun pohdimme organisaation riskienhallintakypsyyttä, yksi keskeisistä arviointiulottuvuuksista on tehokkuus. Riskienhallintakypsyyden arviointiulottuvuus tarkoittaa sitä, miten laajasti ja aktiivisesti organisaatio tunnistaa, arvioi ja hallitsee riskejä. Se kuvastaa

Lue lisää »
Blogi

Mitä on riskienhallinnan kypsyysmalli?

Riskienhallinnan kypsyysmalli on strateginen kehys, joka auttaa organisaatioita arvioimaan ja kehittämään kyvykkyyttä tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä. Se tarjoaa rakenteen, jonka avulla organisaatiot voivat mitata,

Lue lisää »
Granite-blogi: Miksi Third Party Risk Management on tärkeää?
Blogi

Miksi Third Party Risk Management on tärkeää?

Pitäisikö sinua kiinnostaa yhteistyökumppanisi riskit? Lyhyt vastaus on: pitäisi.  Organisaatiot altistavat itsensä yhteistyökumppaneidensa kautta uusille riskeille, jotka voivat häiritä toimintaa, aiheuttaa taloudellisia tappioita, vahingoittaa mainetta

Lue lisää »
Blogi

Resilienssin rakennuspalikat

Resilientillä yrityksellä on suurempi todennäköisyys menestyä Liiketoimintaympäristön epävakaus ja muutosherkkyys puhuttaa monella alalla ja useassa organisaatiossa. Olosuhteet näyttäytyvät epävarmoina, monimutkaisina ja epäselvinä, mikä haastaa tekemisen

Lue lisää »
Blogi

Milloin Excel sopii riskienhallintaan?

Sanotaan se ääneen: riskienhallinta ei ole välineurheilua. Riskienhallinta on välttämätöntä työtä liiketoiminnan tavoitteiden eteen. Riskien hallintaan käytettyjen työkalujen tehtävä on tukea liiketoiminnan prosessia ja ne

Lue lisää »
Blogi

Strategiaan integroitu riskienhallinta

Riskienhallinta on tärkeä osa organisaation päätöksentekoa ja johtamista. Nykypäivän liiketoimintaympäristössä, joka on jatkuvassa muutoksessa ja epävarmuudessa, strategiatyön on mukauduttava nopeasti uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tämä

Lue lisää »