Blogi

Blogi

8 teesiä energiayhtiöiden riskienhallintaan

Energiayhtiöiltä vaaditaan joustavuutta. Nopeasti muuttuvilla markkinoilla energiayhtiöiden on kyettävä tunnistamaan epävarmoihin poliittisiin, taloudellisiin ja ympäristöolosuhteisiin liittyvät riskit ja reagoitava niihin nopeasti. Mahdollisten riskien hallinta poikkeusoloissa

Lue lisää »
Blogi

Vinkkejä riskienhallinnan arkipäiväistämiseen

Nykyaikainen liiketoimintaympäristö vaatii ketteryyttä ja kykyä mukautua nopeisiinkin muutoksiin. Johtamisen ja päätöksenteon tietotarpeet kasvavat jatkuvasti ja tarkentuvat markkinoiden muutoksessa. Toiminnan tavoitteisiin kohdistuviin riskeihin on kyettävä

Lue lisää »
Blogi

Miten riskienhallinta tunnistaa riskejä?

Miten tunnistaa riskit ja mahdollisuudet riskienhallinnassa? Tässä artikkelissa käsittelemme riskienhallinnan kriittisimpiä osa-alueita ja riskien tunnistamisen prosessia osana riskienhallintaa. Käymme työkaluja ja menetelmiä riskien tunnistamiseen ja

Lue lisää »
Blogi

Miten riskit arvioidaan riskienhallinnassa?

Riskien arvioiminen Tässä artikkelissa käsittelemme riskienhallintaprosessin kriittisintä vaihetta — riskien arvioimista. Liiketoimintaa rasittavat riskit tulee tunnistaa, luokitella ja arvioida, että niille voidaan määritellä asianmukaisia ja

Lue lisää »
Blogi

Miten riskienhallinta määrittelee riskin?

Tässä artikkelissa käsittelemme riskienhallintaa ja riskienhallintaan kuuluvaa riskin määritelmää. Käymme läpi millaisia määritelmiä erilaiset riskienhallintastandardit asettavat riskeille ja riskienhallinnalla. Tämän lisäksi sivuamme miten riskienhallinnan aloittamista

Lue lisää »