Työkalu tietoturvariskien arviointiin | ISO27001 mukaisesti

Tietoturvariskien arviointi ISO27001 standardin mukaisesti

Tee tietoturvasta voimavara

Nykyaikaisessa liiketoiminnassa on aina syytä ottaa huomioon niin tietotekniikan kuin tietoliikenteenkin mukanaan tuomat haasteet ja vaatimukset. Olipa organisaation tai yrityksen ala mikä hyvänsä, parhaiden toimintaperiaatteiden seuraamisella on kiistämättömiä kilpailuetuja. Granite Tietoturvariskit on työkalu yrityksille, joiden tavoitteena on toimia ISO 27001 -standardin mukaisesti. Granite Tietoturvariskit -työkalu ohjaa käyttäjäorganisaatiota hallitsemaan tietoturvariskejään standardissa määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. Käyttöönotto edistää standardin mukaisten toimintaperiaatteiden viemistä käytännön tasolle.

Tee täsmällinen tilannekatsaus

Tietoisuus on ehdottomasti tietoturvan tärkeimpiä perustekijöitä. Tietoturvariskien tunnistaminen vaatii osaamista ja herkkyyttä, mutta onneksi modernit ratkaisut auttavat tarvittavan tason saavuttamisessa. Granite Tietoturvariskit -työkalu auttaa käyttäjää kanavoimaan tietoturvatietoisuutensa vaivattomasti tietoturvariskien arviointiin. Riskien tunnistaminen toimii Granite Tietoturvariskit -työkalussa ohjatusti, eli se on käyttäjälle selkeää ja helppoa. Riskien automaattisesti ohjautuva arviointi perustuu tietoturvariskejä varten kehitettyyn viitekehykseen. Työkalun tarjoama asiantunteva ohjeistus, esimerkkiriskit ja selkokieliset kuvaukset ohjaavat prosessin oikeille urille.

Ota tilanne haltuun

Tulokselliset ja varsinkin vaatimustenmukaisuuteen pyrkivät riskienhallintaprosessit alkavat aina parhaiden riskienhallintaperiaatteiden mukaisella riskien tunnistamisella ja arvioinnilla. Riskien tunnistaminen ei kuitenkaan itsessään riitä muuttamaan vallitsevaa tilannetta ja riskien arvioimisen edistäminen vaatii käytännöllisiä jatkotoimenpiteitä. Parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi tunnistetuille riskeille on määriteltävä myös asianmukaiset hallintatoimenpiteet. Granite Tietoturvariskit -työkalu saattaa käyttäjän ohjatusti tilanteeseen, jossa jokainen riski on otettu huomioon standardin mukaisesti.

Mahdollista menestys

Riskitilanteen tunnistaminen on tärkeä askel sen kohentamiseen tähtäävällä tiellä. Tulokset vaativat kuitenkin myös käytännön toimenpiteitä. Granite Tietoturvariskit -työkalussa tietoturvariskejä käsitellään standardin mukaisesti koko riskienhallintaprosessin ajan. Tunnistamisen, arvioinnin ja hallintatoimien asettamisen jälkeen Granite Tietoturvariskit -työkalu ohjaa käyttäjän asettamaan toimenpiteille myös vastuuhenkilöt. Näin työkalun riskiä pienentävät mahdollisuudet eivät jää hyödyntämättä käytännön tasolla. Oikeille henkilöille vastuutetut tehtävät edesauttavat niiden etenemistä merkittävästi.

Seuraa hallintatoimenpiteitä suunnitelmallisesti

Tietoturvan kehittymisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että sen eteen tehdyt toimenpiteet saadaan näkyviin. Granite Tietoturvariskit -työkalun ominaisuuksissa hallintatoimenpiteiden edistymisen seuranta on tehty helpoksi ja ymmärrettäväksi. Työkalu ohjaa toimintaa automaattisten muistutusten ja ilmoitusten avulla. Samalla Granite Tietoturvariskit -työkalu tuottaa yrityksen tietoturvan riskitilanteesta paikkaansa pitävän ja jatkuvasti päivittyvän kokonaiskuvan. Kun kehitystyön seurannasta tehdään tällä tavalla systemaattista kehittyvät myös sen tulokset ikään kuin itsestään.

Raportoi ja kehitä toimintaa edelleen

Automaatio on avaintekijä missä tahansa riskien pienentämiseen pyrkivässä prosessissa. Siksi se on oleellinen osa myös Granite Tietoturvariskit -työkalun toiminta periaatteita. Työkalun viitekehys jouduttaa standardiin siirtymistä merkittävästi, varaten resursseja toimintaa ohjaavaan ja kehittävään työhän. Työkalun automaattisesti tuottamat raportit avaavat näkymän liiketoiminnan avainkohtiin, kipupisteisiin ja kehityskohteisiin niin, että toiminnan suunnittelu johtotasolla on selkää ja vaivatonta.

Kiinnostuitko?

Tutustu Graniten tietoturvatuotteisiin.