Granite ISO27001 Tietoturvariskit | Granite.fi

Tee tietoturvasta
voimavara.

Granite ISO 27001 Tietoturvariskit
Nykyaikaisessa liiketoiminnassa on aina syytä ottaa huomioon niin tietotekniikan kuin tietoliikenteenkin mukanaan tuomat haasteet ja vaatimukset. Olipa organisaation tai yrityksen ala mikä hyvänsä, parhaiden toimintaperiaatteiden seuraamisella on kiistämättömiä kilpailuetuja. Granite ISO 27001 Tietoturvariskit on palvelu yrityksille, joiden tavoitteena on toimia ISO 27001 -standardin mukaisesti. Granite ISO 27001 Tietoturvariskit -palvelu ohjaa käyttäjäorganisaatiota hallitsemaan tietoturvariskejään ISO 27001 -standardissa määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. Granite ISO 27001 Tietoturvariskit on pilvipalvelu, jonka käyttöönotto edistää ISO 27001 -standardin mukaisten toimintaperiaatteiden viemistä käytännön tasolle. Pilvipalveluna Granite ISO 27001 Tietoturvariskit -palvelu on helppo ja vaivaton ottaa käyttöön. Aloita jo tänään luomalla itsellesi tili Granite-alustalle.


Tee täsmällinen tilannekatsaus

Tietoisuus on ehdottomasti tietoturvan tärkeimpiä perustekijöitä. Tietoturvariskien tunnistaminen vaatii osaamista ja herkkyyttä, mutta onneksi modernit ratkaisut auttavat tarvittavan tason saavuttamisessa. Granite ISO 27001 Tietoturvariskit -palvelu auttaa käyttäjää kanavoimaan tietoturvatietoisuutensa vaivattomasti tietoturvariskien arviointiin. Riskien tunnistaminen toimii Granite ISO 27001 Tietoturvariskit -palvelussa ohjatusti, eli se on käyttäjälle selkeää ja helppoa. Riskien automaattisesti ohjautuva arviointi perustuu tietoturvariskejä varten kehitettyyn viitekehykseen. Palvelun tarjoama asiantunteva ohjeistus, esimerkkiriskit ja selkokieliset kuvaukset ohjaavat prosessin oikeille urille.

Ota tilanne haltuun

Tulokselliset ja varsinkin vaatimustenmukaisuuteen pyrkivät riskienhallintaprosessit alkavat aina parhaiden riskienhallintaperiaatteiden mukaisella riskien tunnistamisella ja arvioinnilla. Riskien tunnistaminen ei kuitenkaan itsessään riitä muuttamaan vallitsevaa tilannetta ja riskien arvioimisen edistäminen vaatii käytännöllisiä jatkotoimenpiteitä. Parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi tunnistetuille riskeille on määriteltävä myös asianmukaiset hallintatoimenpiteet. Modernin pilvipalvelun ominaisuudet näyttäytyvät tässä edukseen. Granite ISO 27001 Tietoturvariskit -palvelu saattaa käyttäjän ohjatusti tilanteeseen, jossa jokainen riski on otettu huomioon ISO 27001 -standardin mukaisesti.

Mahdollista menestys

Riskitilanteen tunnistaminen on tärkeä askel sen kohentamiseen tähtäävällä tiellä. Tulokset vaativat kuitenkin myös käytännön toimenpiteitä. Granite ISO 27001 Tietoturvariskit -palvelussa tietoturvariskejä käsitellään ISO 27001 -standardin mukaisesti koko riskienhallintaprosessin ajan. Tunnistamisen, arvioinnin ja hallintatoimien asettamisen jälkeen Granite ISO 27001 Tietoturvariskit -palvelu ohjaa käyttäjän asettamaan toimenpiteille myös vastuuhenkilöt. Näin palvelun riskiä pienentävät mahdollisuudet eivät jää hyödyntämättä käytännön tasolla. Oikeille henkilöille vastuutetut tehtävät edesauttavat niiden etenemistä merkittävästi.

Seuraa hallintatoimenpiteitä suunnitelmallisesti

Tietoturvan kehittymisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että sen eteen tehdyt toimenpiteet saadaan näkyviin. Granite ISO 27001 Tietoturvariskit -palvelun ominaisuuksissa hallintatoimenpiteiden edistymisen seuranta on tehty helpoksi ja ymmärrettäväksi. Palvelu ohjaa toimintaa automaattisten muistutusten ja ilmoitusten avulla. Samalla Granite ISO 27001 Tietoturvariskit -palvelu tuottaa yrityksen tietoturvan riskitilanteesta paikkaansa pitävän ja jatkuvasti päivittyvän kokonaiskuvan. Kun kehitystyön seurannasta tehdään tällä tavalla systemaattista kehittyvät myös sen tulokset ikään kuin itsestään.

Raportoi ja kehitä toimintaa edelleen

Automaatio on avaintekijä missä tahansa riskien pienentämiseen pyrkivässä prosessissa. Siksi se on oleellinen osa myös Granite ISO 27001 Tietoturvariskit -palvelun toiminta periaatteita. Palvelun viitekehys jouduttaa ISO 27001 -standardiin siirtymistä merkittävästi, varaten resursseja toimintaa ohjaavaan ja kehittävään työhän. Palvelun automaattisesti tuottamat raportit avaavat näkymän liiketoiminnan avainkohtiin, kipupisteisiin ja kehityskohteisiin niin, että toiminnan suunnittelu johtotasolla on selkää ja vaivatonta.

Valmiina aloittamaan?
Luo tilisi jo tänään.

Paras hetki riskien pienentämisen aloittamiseen juuri nyt. Voit tutustua Granite ISO27001 Tietoturvariskit -palveluun helposti luomalla tilin Granite-palvelualustalle. 30 päivän kokeilujakso on täysin ilmainen, eikä velvoita palvelun käyttäjää mihinkään. Helppokäyttöisen ja selkeän Granite ISO27001 Tietoturvariskit -palvelun avulla riskityön tulokset näkyvät nopeasti jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa.