Yleiset
Nämä käyttöehdot koskevat Granite Partners Oy:n (”Toimittaja”) kehittämää Granite-alustaa (”Ohjelmisto”) ja sen sisältämiä palveluita niissä tilanteissa, kun Asiakas aloittaa Ohjelmiston käytön Toimittajan www-sivujen kautta. Ohjelmisto tarjotaan asiakkaalle SaaS-palveluna (Software as a Service), jossa Toimittaja huolehtii Ohjelmiston ylläpidosta ja päivityksistä. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja Ohjelmiston tilausta tehdessään ja Ohjelmistoa käyttäessään.
Käyttöoikeus
Toimittaja myöntää Ohjelmistoon määräaikaisen käyttöoikeuden Asiakkaalle Asiakkaan tekemän tilin luonnin tai tilauksen perusteella. Asiakkaalle tarjotaan 30pv kestävä maksuton kokeilujakso, joka päättyy automaattisesti tai Asiakkaan tehdessä tilauksen. Asiakas sitoutuu maksamaan Ohjelmiston käyttöoikeudesta tilausvahvistuksessa kuvatun hinnan. Asiakas ei ole oikeutettu luovuttamaan käyttöoikeutta edelleen.
Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi, niin kauan kunnes Asiakas irtisanoo tilauksen tai mikäli Toimittaja ei saa veloitettua Asiakkaalta sovittuja maksuja. Asiakas voi ostaa lisää käyttöoikeuksia kesken käyttöoikeusjakson. Asiakas voi irtisanoa tilauksen tai yksittäiset käyttöoikeudet päättymään meneillään olevan käyttöoikeusjakson loppuun. Asiakkaan jo maksamia käyttöoikeusmaksuja ei koskaan palauteta.
Ylläpito, tukipalvelut ja vastuut
Toimittaja vastaa Ohjelmiston ylläpidosta, päivityksistä ja Asiakkaalle tarjottavasta sähköpostitukipalvelusta. Toimittaja ei vastaa mahdollisista Ohjelmiston käytön tai siinä esiintyvien virheiden, toimintahäiriöiden tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.
Immateriaalioikeudet
Kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeus, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet liittyen Ohjelmistoon, Ohjelmiston sisältöön, asiakirjoihin ja muuhun aineistoon sekä niihin tehtyihin muutoksiin kuuluvat Toimittajalle ja/tai sen lisenssinantajille.
Asiakkaan luoman sisällön immateriaalioikeudet eivät siirry Toimittajalle eikä Toimittajalla ole oikeuttaa luovuttaa tai käyttää tällaista materiaalia muussa tarkoituksessa kuin sovitun palvelun tuottamisessa Asiakkaalle.
Muut ehdot

Seuraavat lisäehdot ovat erottamaton osa näitä käyttöehtoja. Mikäli käyttöehdot ja lisäehdot ovat ristiriidassa, pätevät käyttöehdot ennen lisäehtoja.

  • IT2018 YSE – Yleiset sopimusehdot
  • IT2018 ETP – Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelu)
  • IT2018 EHK – Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä
Graniten tietoturva ja tietosuoja