Riskienhallinnan aloittaminen - webinaari

Miten ja mistä riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti? Ilmoittaudu ilmaiseen webinaariin.

Miksi tehdä riskienhallintaa?

Webinaarissa käsitellään riskienhallinnan aloittamisen kynnyskysymyksiä, kuten mitä hyötyä riskienhallinnasta on ja kenelle?

Mitä on hyvä riskienhallinta?

Riskienhallintaa voi tehdä monella tapaa. Mikä on oikea riskienhallintaprosessi? Miten riskienhallinta tukee liiketoiminnan tavoitteita?

Miten riskejä tunnistetaan?

Mistä riskit löytyvät? Kenen vastuulle riskienhallinta kuuluu? Kuinka usein riskienhallintaa pitäisi tehdä?

Mitkä ovat tärkeimmät riskit?

MItä ovat riskit, uhkat ja mahdollisuudet? Miten riskejä tulisi arvioida ja priorisoida?

Muuttuvassa, epävakaassa liiketoimintaympäristössä riskienhallinta on kriittinen osa liiketoiminnan johtamista, resursointia ja systemaattista päätöksentekoa.
Usein riskienhallinnan prosessi kuitenkin sakkaa jo alkumetreillä ja tavoitteet jäävät saavuttamatta. Oikein aloitettuna käytäntöön viety riskienhallinta pitää liiketoiminnan kulut kurissa, parantaa kannattavuutta ja parantaa turvallisuutta. Myös liiketoiminnan jatkuvuus paranee systemaattisen riskienhallinnan keinoin.

Tässä webinaarissa kerromme muun muassa:

  • Mitä ovat riskit ja mitä riskienhallinta on käytännössä
  • Riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti
  • Miten riski määritellään osana liiketoiminnan tavoitteita
  • Miten riskejä tulee arvioida ja analysoida
  • Miten riskienhallinta jalkautetaan koko organisaation läpi


Webinaarissa vieraana: 
Jukka Nieminen
,
M.Sc Economics & Business Administration | M.Sc Computer Science – Project Manager, Granite Partners Oy

Webinaarin kesto: n. 45 minuuttia.

Varaa paikkasi webinaariin

Mitä riskienhallinnan aloittaminen vaatii käytännössä?