Riskienhallinnan aloittaminen - Granite.fi


Riskienhallinnan aloittaminen

Webinaari systemaattisen riskienhallinnan aloittamisesta

Riskienhallinnan aloittaminen -webinaarissa käsitellään vastauksia muun muassa seuraaviin riskienhallinnan kynnyskysymyksiin:

 • Mitä riskienhallinta on ja mitä se ei ole?
 • Miten riskienhalllinnassa pääsee käytännössä alkuun?
 • Miksi riskienhallinta on tärkeää kaikenkokoisille organisaatioille?
 • Miten riskienhallinta tukee liiketoiminnan tavoitteita?

  Webinaarissa puhujina Antti Pekkala ja Jukka Nieminen Granitelta.
  Webinaarin kesto n. 45 minuttia.


 • Varaa paikkasi webinaariin  slide

  Miksi riskienhallintaa kannattaa tehdä?

  Onko riskienhallinnasta oikeasti jotain hyötyä?

  Riskienhallinnan systemaattiseen tekemiseen on yhtä monta syytä kuin on riskienhallintaa tekeviä organisaatiotakin. Toiset syyt ovat pätevämpiä kuin toiset.

  Osan suunnitelmallista, tavoitteellista liiketoimintaa riskienhallinta mahdollistaa menestyksen kun riskit, uhkat ja liiketoiminnan tavoitteet otetaan konkreettisesti hallintaan ja ohjaamaan käytännön työtä.

  Tärkeintä riskienhallinnan onnistumisen kannalta on kuitenkin, että riskienhallinta aloitetaan.

  Varaa paikkasi webinaariin ja opit...

  slide

  Mitä on riski?

  Riskin määrittely riskienhallinnan pohjana

  Riskin käsite on riskienhallinnan ydin ja sen ymmärtäminen kriittinen tekijä riskienhallinnan aloittamista. Riskin voin määritellä monella tapaa. Mallit ja standardit antavat riskille tietyt reunaehdot, mutta kuinka paljon ne palvelevat käytännön riskienhallintaa on eri asia.

  Usein riski ymmärretään synonyymina liiketoiminnan varmuutta vaivaavalle uhkalle, mutta toisaalta riski on myös mahdollisuus.

  Niin riski kuin riskienhallintakin on aina suhteessa toiminnan tavoitteisiin, mutta vasta kun riski on määritelty ja ymmärretty organisaatiossa yhdenmukaisesti tuottaa riskienhallitakin systemaattisia tuloksia.

  Varaa paikkasi "Riskienhallinnan aloittaminen" -webinaarissa ja pääset jyvälle riskien määrittelystä.  Tähän pari sanaa tai vähän pidemminkin juttua.

  Tähän pari sanaa tai vähän pidemminkin juttua.

  Tähän pari sanaa tai vähän pidemminkin juttua.

  Tähän pari sanaa tai vähän pidemminkin juttua.  slide

  Kuka on vastuussa riskienhallinnasta?

  Tuottaako riskienhallinta tuloksia vai viekö se vain aikaa muulta tärkeältä?

  Monilla toimialoilla riskienhallinta on välttämätön kilpailuetu, mutta oikein jalkautettuna riskienhallinta tukee organisaation tavoitteita sen kaikessa toiminnassa. Riskienhallinta ei kuitenkaan ole ainoastaan riskienhallintapäälliköiden, riskiammattilaisten ja riskienhallinta-asiantuntijoiden huoli.
  Tehokkaaseen ja tavoitteelliseen riskienhallintaan osallistuvat myös organisaation ylin johto ja päätöksentekijät. Ilman ajantasaista riskitietoa ei voi johtaa tiedolla, eikä seurata tilanteen kehittymistä läpi organisaation.

  Tekipä riskienhallintaa yksin tai yhdessä, Riskienhallinnan aloittaminen -webinaari antaa avaimet alkuun.

  slide

  Riskienhallintaprosessit ja mallit haltuun

  Riskienhallinta liiketoiminnan tukena

  Oikeaoppinen riskienhallinta avaa näkyvyyden siihen, mitä organisaatiossa todella tapahtuu ja miten toiminnan tavoitteet saavutetaan. Riskienhallinnan prosessit ja mallit tulee aina luoda tukemaan liiketoiminnan tavoitteita. Siksi riskienhallinnan aloittaminen on tärkein osa riskienhallintaa. Vasta kun riskienhallinnan mallit ja prosessit on saatu käytäntöön, voidaan niitä kehittää.

  Aloita riskienhallinta Graniten webinaarissa.

  Aloita riskienhallinta varmasti webinaarissa