Tietosuoja-arviointi palveluna | Privacy Impact Assessment

Tietosuoja-arviointi
Privacy Impact Assessment

Ota koppi EU:n tietosuojasta.
Ilman stressiä.

EU:n tietosuoja-asetus, eli GDPR, ei ole mikään pieni ja merkityksetön muutos nykyaikaisen liiketoiminnan alueella. Aivan aiheestakin GDPR on puhuttanut paljon, sillä se vaikutta monella tapaa niihin toimintamalleihin, joilla yritystoimintaa tänä päivänä tehdään. Kaikki tietävät, että tietosuoja-asetus velvoittaa yrityksiä ottamaan huomioon monia eri asioita, mutta käytännössä vain harva osaa täsmällisesti sanoa, mitä pitäisi tehdä aivan ensimmäisenä. Vastaus on kuitenkin helppo: aivan ensimmäisenä yritysten tulisi tehdä Granite Tietosuoja-arviointi. Granite Tietosuoja-arviointi on GDPR-työkalu, jonka avulla yrityksen henkilötietoja käsittelevien järjestelmien arviointi EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten perusteella onnistuu mutkattomasti. Granite Tietosuoja-arviointi -työkalu myös edistää toiminnan kehittämistä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaiseksi. Aloita jo tänään luomalla itsellesi tili Graniteen.

Ajantasaista tietosuojan tilannekuvasi

EU:n tietosuoja-asetus koskee kaikkia yrityksiä, jotka käsittelevät toiminnassaan tavalla tai toisella henkilötietoja. Jokaisen liiketoimintaa harjoittavan on siis otettava tietosuoja-asetus asian vaatimalla vakavuudella, vaikka se saattaakin tuntua kohtuuttoman monimutkaiselta, ylimääräiseltä rasitteelta. Oikealla asenteella ja tarkoituksenmukaisilla apuvälineillä tietosuoja-asetuksen rasitteet on mahdollista minimoida ja kääntää voimavaroiksi. Granite Tietosuoja-arviointi on työkalu, joka tekee yrityksen vaatimustenmukaisuuden arvioimisesta helppoa. Työkalu kuljettaa käyttäjän ohjatusti läpi järjestelmäkohtaisten GDPR-vaatimusten läpi huuhtoen poikkeamat ja kehityskohteet tuskattomasti näkyviin.

Valitse vastuuhenkilöt

Oikeanlainen tahtotila ratkaisee yllättävän paljon siitä, miten nykyaikaisessa liiketoiminnassa vastaan tulevat haasteet on mahdollista selättää. Uudet haasteet ovat vain harvoin positiivisia yllätyksiä, mutta useimmissa tapauksissa niitä on miltei mahdotonta täysin välttääkään. Ilman tietoa vallitsevasta tilanteesta on ihan yhtä mahdotonta suunnitella myöskään seuraavia askeleita. Granite Tietosuoja-arviointi -työkalun avulla yrityksen toiminnan yhdenmukaisuus EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten kanssa nousee pinnalle selkeästi ja ymmärrettävästi. Työkalun avulla korjausta vaativat kohteet on helppoa tunnistaa, mutta tunnistamisen lisäksi työkalun avulla näille kehityskohteille on vaivatonta asettaa myös vastuuhenkilö, mikä on ensimmäinen askel matkalla kohti vaatimustenmukaisuutta.

Tuota tuloksia käytännössä

Nykyaikaista liiketoimintaa määrittää alasta riippumatta resurssiviisaus, minkä johdosta prosessien on johdettava konkreettisiin, näkyviin tuloksiin niin nopeasti kuin vain mahdollista. Yhdenmukaisuus EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa ei kuitenkaan ratkea sillä, että yrityksen toiminta arvioidaan asetuksen vaatimusten mukaan ja mahdollisille poikkeamille määritellään vastuuhenkilöt. Ilman täsmällistä ja systemaattista toimintamallia on hyvin todennäköistä, ettei vaatimustenmukaisuutta saavuteta. Tämän päämäärän saavuttamiseksi Granite Tietosuoja-arviointi ohjaa käyttäjän asettamaan poikkeamille myös korjaavat toimenpiteet. Näin voidaan varmistua siitä, että prosessi etenee asianmukaisella ja suunnitelmallisella tavalla kohti haluttua lopputulosta.

Kehitä täsmällisesti

Mitä nopeammin organisaatio pystyy mukautumaan EU:n tietosuoja-asetuksen jälkeiseen maailmaan, sitä nopeammin se pystyy kehittämään toimintamallejaan entistäkin kilpailukykyisemmiksi. Kun toiminnan kehitys on systemaattista ja suunnitelmallista, myös tuloksien luonne tehostuu ja muuttuu ennakoitavammaksi. Granite Tietosuoja-arviointi -työkalu edistää toimintasuunnitelmien käytäntöön viemistä avaamalla näkyvyyden toimenpiteiden edistymiseen ja luomalla niistä jatkuvasti päivittyvän ja ajantasaisen tilannekuvan. Näin toiminnan kriittisimmille kehityskohteille voidaan kohdentaa juuri oikea määrä resursseja.

Osoita vaatimustenmukaisuus vaivattomasti

EU:n tietosuoja-asetus vaatii yrityksiä suhtautumaan tietosuojaan sen vaatimalla vakavuudella, mutta sen vaatimuksiin vastaamisella on myös muita suoria vaikutuksia niiden toimintaan. Yleisesti ottaen tietosuojatietoisuuden kasvaminen on eduksi yrityskulttuurille. Granite Tietosuoja-arviointi -työkalu tekee tietosuojasta helposti lähestyttävää ja ymmärrettävää, mutta samalla se mahdollistaa vaatimustenmukaisuuden osoittamisen. Selkokieliset kriteerit auttavat käyttäjiä ymmärtämään mistä EU:n tietosuoja-asetuksessa on käytännön tasolla kyse ja sisäistämään sen vaatimukset osaksi päivittäistä toimintaa.

Kiinnostuitko?

Tutustu Graniten tietosuojatuotteisiin.