IT- ja tietoturvariskit näkyviksi ja kokonaisvaltaisesti hallintaan

Riskienhallinta ja tietoturvallisuus​

Moderni maailma toimii palveluiden, laitteiden ja järjestelmien varassa. Verkottuneessa toimintaympäristössä tietoturvatietoinen riskienhallinta on jatkuvuuden tukiranka. Graniten riskienhallintatyökalut ohjaavat niin liiketoiminnan tavoitteita kuin turvallisuuttakin jatkuvan parantamisen tielle. Nykyaikainen riskienhallintaohjelmisto elää hetkessä ja auttaa ennakoimaan muutoksia.

Tutustu työkaluihin >>

Kokonaisturvallisuutta ja ketterää kehitystä​

Graniten riskienhallintatyökalut IT- ja ohjelmistoalalle tukevat kokonaisvaltaista riskien tunnistamista ja käsittelyä organisaation kaikilla tasoilla. Systemaattiset riskienhallintatyökalut tukevat myös riskienhallintakulttuurin kehitystä ja auttavat priorisoimaan toiminnan riskit ja mahdollisuudet.

Hallitse riskit ja tee oikeita päätöksiä​

Digitaalisen liiketoiminnan riskit, uhkat ja mahdollisuudet voidaan johtaa systemaattiseksi kehitystoiminnaksi vain tarkoituksenmukaisilla työkaluilla. Granite kehittyy asiakkaiden tarpeiden mukaan aina tietoturvallisesti ja parhaiden periaatteiden mukaisesti.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista.