Riskienhallintatyökalut ohjelmistoalalla

IT- ja tietoturvariskit näkyviksi ja kokonaisvaltaisesti hallintaan

Tunnista uhkat, hallitse riskit ja hyödynnä mahdollisuudet

Riskienhallinta ohjelmisto- ja IT-alalla

Riskienhallinta ja tietoturvallisuus

Moderni maailma toimii palveluiden, laitteiden ja järjestelmien varassa. Verkottuneessa toimintaympäristössä tietoturvatietoinen riskienhallinta on jatkuvuuden tukiranka. Graniten riskienhallintatyökalut ohjaavat niin liiketoiminnan tavoitteita kuin turvallisuuttakin jatkuvan parantamisen tielle. Nykyaikainen riskienhallintaohjelmistoalalla elää hetkessä ja auttaa ennakoimaan muutoksia.

Kokonaisturvallisuutta ja ketterää kehitystä

Graniten riskienhallintatyökalut IT- ja ohjelmistoalalle tukevat kokonaisvaltaista riskien tunnistamista ja käsittelyä organisaation kaikilla tasoilla ja toimialoilla. Graniten systemaattiset riskienhallintatyökalut tukevat riskienhallintakulttuurin kehitystä ja auttavat priorisoimaan toiminnan riskit ja mahdollisuudet.

Hallitset riskit ja tee oikeita päätöksiä

Digitaalisen liiketoiminnan riskit, uhkat ja mahdollisuudet voidaan johtaa systemaattiseksi kehitystoiminnaksi vain tarkoituksenmukaisilla työkaluilla. Granite kehittyy asiakkaiden tarpeiden mukaan, aina tietoturvallisesti ja parhaiden periaatteiden mukaisesti.

Granite-työkalut riskienhallintaan ja raportointiin

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Työn vaarojen ja riskien arviointi

Työn vaarat ja riskit näkyviksi ja hallintaan organisaation kaikilla asteilla. Osallista henkilöstö ja vähennä työtapaturmia.

Turvallisuushavainnot

Tunnista, arvioi ja ennakoi vaara- ja läheltä piti -tilanteet ajoissa, luo toimintamallit ja mahdollista turvallinen työympäristö.

Lue lisää ja opi riskienhallintaa

WEBINAARI

Riskienhallinnan aloittaminen

Webinaarissa keskustellaan siitä, miten kokonaisvaltainen riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti?

OPAS

Opas kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan

Lataa kokonaisvaltainen opas riskienhallinnan aloittamiseen.

Graniten avulla ymmärrämme riskitilanteemme kokonaisvaltaisesti ja täsmällisesti.

Graniten ominaisuudet tukevat tehokasta tiedolla johtamista.