Koulutus- ja kasvatusalan riskienhallinta

Turvaa ja toimintaa riskienhallinnasta

Toimivat riskityökalut kokonaisvaltaiseen kehitykseen

Riskienhallinta ja kasvatusala

Graniten riskienhallintaratkaisut koulutus- ja kasvatusalalle perustuvat todellisiin riskienhallinnan todellisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on ratkaisu laajojen tavoitteiden johtamiseen strategiasta käytännön tasolle.

Tunnista kehityskohteet ja ohjaa toimintaa

Graniten riskienhallintatyökalut koulutusalalle tekevät organisaation riskitilanteen näkyväksi. Kun riskit, uhat ja mahdollisuudet tiedetään, voidaan strategian asettamiin tavoitteisiin päästä. Graniten räätälöidään asiakkaan riskiprosessin mukaisiksi, tukemaan systemaattista riskienhallintaa. Helppokäyttöiset ja tietoturvalliset riskiratkaisut mahdollistavat henkilöstön osallistamisen riskienhallintatyöhön.

Graniten riskienhallintatyökalut tuovat turvaa ja jatkuvuutta

Graniten riskienhallintatyökalut on luotu mahdollistamaan vaativa, nykymarkkinoiden mukainen riskienhallintaprosessi, jota johdetaan tavoitekeskeisesti. Graniten riskityökalujen valikoima tukee monialaisia tavoitteita ja toimintaympäristöjä yhdenmukaisilla periaatteilla.

Granite-työkalut riskienhallintaan ja raportointiin

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Työn vaarojen ja riskien arviointi

Työn vaarat ja riskit näkyviksi ja hallintaan organisaation kaikilla asteilla. Osallista henkilöstö ja vähennä työtapaturmia.

Turvallisuushavainnot

Tunnista, arvioi ja ennakoi vaara- ja läheltä piti -tilanteet ajoissa, luo toimintamallit ja mahdollista turvallinen työympäristö.

Webinaari: Riskienhallinnan aloittaminen

Miten kokonaisvaltainen riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti?

Opas: Kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Lataa kokonaisvaltainen opas riskienhallinnan aloittamiseen.

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.