Rahoitus- ja vakuutusalan riskienhallinta​

Systemaattista riskijohtamista finanssialalla​

Nykyajan liiketoimintaympäristö vaatii määrämuotoista tietojohtamista, jotta riskit, uhat ja mahdollisuudet löydetään ja kyetään käsittelemään asiantuntevasti ja tavoitteellisesti. Graniten riskienhallintaratkaisut tuovat riskienhallintaan yleistettäviä malleja ja prosesseja, jotta kriittinen tieto saadaan eheänä ja nopeasti päätöksenteon tueksi mahdollistamaan jatkuvan kehityksen.

Tutustu työkaluihin >>

Riskitieto päätöksenteossa ja johtamisessa​

Graniten riskienhallintatyökalut rahoitus- ja vakuutusalalle ohjaavat riskienhallinnan toteutumista määrämuotoisena kaikilla organisaatioasteilla ja liiketoiminnan eri osa-alueilla. Kerää tieto yhteen paikkaan, vertaile ja analysoi ja tee tarvittavat päätökset asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Graniten riskienhallintatyökalut raportoivat onnistumiset ja pullonkaulat automaattisesti ja yhdenmukaisesti.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista.