Rahoitus- ja vakuutusalan riskienhallinta

Kokonaisvaltaista riskienhallintaa ja päätöksentekoa

Hallitse riskit, uhkat ja mahdollisuudet

Riskienhallinta rahoitus- ja vakuutusalalla

Systemaattista riskijohtamista finanssialalla

Nykyajan liiketoimintaympäristö vaatii määrämuotoista tietojohtamista, että riskit, uhat ja mahdollisuudet löydetään ja kyetään käsittelemään asiantuntevasti ja tavoitteellisesti. Graniten riskienhallintaratkaisut tuovat riskienhallintaan yleistettäviä malleja ja prosesseja, jotta kriittinen tieto saadaan eheänä ja nopeasti päätöksenteon tueksi, mahdollistamaan jatkuvan kehityksen.

Riskitieto päätöksenteossa ja johtamisessa

Graniten riskienhallintatyökalut rahoitus- ja vakuutusalalle ohjaavat riskienhallinnan toteutumista määrämuotoisena kaikilla organisaatioasteilla ja liiketoiminnan eri osa-alueilla. Kerää tieto yhteen paikkaan, vertaile ja analysoi ja tee tarvittavat päätökset asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Graniten riskienhallintatyökalut raportoivat onnistumiset ja pullonkaulat automaattisesti ja yhdenmukaisesti.

Oikeita päätöksiä tarkan datan pohjalta

Digitaalinen toimintaympäristö vaatii liiketoiminnan tueksi tarkoituksenmukaiset työkalut. Systemaattinen riskienhallinta tuo riskihallintatyön, uhkat ja mahdollisuudet käytännön teoksi ja pistää strategian ohjaa strategiset tavoitteet toiminnaksi. Graniten ohjelmistot mukautuvat asiakkaan riskienhallinnan viitekehyksiin ja tukevat jatkuvaa kehitystä ohjatusti.

Granite-työkalut riskienhallintaan ja raportointiin

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Työn vaarojen ja riskien arviointi

Työn vaarat ja riskit näkyviksi ja hallintaan organisaation kaikilla asteilla. Osallista henkilöstö ja vähennä työtapaturmia.

Turvallisuushavainnot

Tunnista, arvioi ja ennakoi vaara- ja läheltä piti -tilanteet ajoissa, luo toimintamallit ja mahdollista turvallinen työympäristö.

Webinaari: Riskienhallinnan aloittaminen

Miten kokonaisvaltainen riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti?

Opas: Kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Lataa kokonaisvaltainen opas riskienhallinnan aloittamiseen.

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.