Riskienhallintaratkaisut sosiaali- ja terveysalalle

Ennakoivaa riskienhallintaa ja helppoa raportointia

Parhaat riskityökalut potilaiden turvaksi

Riskienhallinta sosiaali- ja terveysalalla

Riskienhallinta ja potilasturvallisuus

Graniten riskienhallintaratkaisut sosiaali- ja terveysalalle on rakennettu asiakkaan todellisista tarpeista ja testattu käytännössä toimiviksi. Graniten ketterästä ja kustannustehokkaasti räätälöitävät riskienhallintatyökalut tukevat riskienhallinnan tavoitteita niin osastotyössä, hallinnossa kuin prosesseissakin, aina kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta työturvallisuuden kehittämiseen.

Staattisesta riskirekisteristä jatkuvaan kehitykseen

Graniten riskienhallintatyökalut sote-alalle mahdollistavat tuloslähtöisen kehitystyön organisaation kaikilla asteilla. Graniten työkalut mukautuvat asiakkaan malleihin ja prosesseihin ja luovat tukevan pohjan systemaattiselle kehitystyölle. Graniten suunnittelussa on otettu käytettävyys huomioon kaikissa vaiheissa, eli sopii niin kypsille riskienhallintakonkareille kuin vasta-alkajillekin.

Graniten avulla keskityt olennaiseen

Graniten riskienhallintatyökalut tukevat riskitiedon ja riskienhallinta osaamisen leviämistä organisaatiossa. Graniten riskityökalujen automaattinen raportointi tekee kehityskohteet läpinäkyviksi ja mahdollistaa resurssiviisaan päätöksenteon.

Granite-työkalut riskienhallintaan ja raportointiin

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Työn vaarojen ja riskien arviointi

Työn vaarat ja riskit näkyviksi ja hallintaan organisaation kaikilla asteilla. Osallista henkilöstö ja vähennä työtapaturmia.

Turvallisuushavainnot

Tunnista, arvioi ja ennakoi vaara- ja läheltä piti -tilanteet ajoissa, luo toimintamallit ja mahdollista turvallinen työympäristö.

Webinaari: Riskienhallinnan aloittaminen

Miten kokonaisvaltainen riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti?

Opas: Kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Lataa kokonaisvaltainen opas riskienhallinnan aloittamiseen.

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.