Tuotanto- ja valmistusteollisuuden riskienhallintaratkaisut

Vaativaa kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Toimintavarmuutta riskienhallinnasta

Riskienhallintaa teollisuudessa

Riskienhallinta on jatkuvuuden tae

Ilman oikeaa tietoa ei voi tehdä oikeita päätöksiä, eikä saavuttaa tavoitteita. Oikeaoppinen, määrämuotoinen riskienhallinta tuo valintoihin voimaa ja pitää pyörät pyörimässä myös kriisien keskellä. Graniten riskienhallintatyökaluilla teollisuuden riskit, uhkat ja mahdollisuudet saadaan näkyviksi ja hallintaan.

Riskienhallinnalla johdat onnistumisia

Tieto toiminnan pullonkauloista mahdollistaa tehokkaan resursoinnin. Graniten riskienhallintatyökalut toimivat teollisuudessa tavoitteiden tukena organisaation kaikilla toiminta- ja vastuualueilla. Tarkoituksenmukaisesti räätälöidyillä Graniten riskityökaluilla kirkastat strategiset ja operatiiviset tavoitteet konkreettisiksi toimintamalleiksi ja teoiksi.

Tieto tuo varmuuttaa ja tuloksia

Nykymarkkinat vaativat teollisuudelta toimintavalmiutta ja määrätietoista tiedolla johtamista. Granite on kokonaisvaltainen ratkaisu nykyaikaiseen riskienhallintaan. Avaa toimintasi solmut, varaudu muutoksiin ja tee tulosta Graniten parhaiden periaatteiden tukemana.

Granite-työkalut riskienhallintaan ja raportointiin

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Työn vaarojen ja riskien arviointi

Työn vaarat ja riskit näkyviksi ja hallintaan organisaation kaikilla asteilla. Osallista henkilöstö ja vähennä työtapaturmia.

Turvallisuushavainnot

Tunnista, arvioi ja ennakoi vaara- ja läheltä piti -tilanteet ajoissa, luo toimintamallit ja mahdollista turvallinen työympäristö.

Webinaari: Riskienhallinnan aloittaminen

Miten kokonaisvaltainen riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti?

Opas: Kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Lataa kokonaisvaltainen opas riskienhallinnan aloittamiseen.

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.