Riskienhallintaratkaisut julkishallintoon

Isot ja kriittiset riskienhallintakokonaisuudet haltuun

Riskityökalut määrätietoiseen johtamiseen ja hallintoon

Riskienhallinta julkishallinnossa

Riskienhallinta ja hallinto

Muutoksen maailmassa ajantasaiseen ja paikkansa pitävään tietoon perustuva päätöksen teko on onnistumisen edellytys.
Riskienhallinta on ratkaisu tavoitteiden saavuttamiseen ja toimintaan liittyvien mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamiseen. Riskienhallinnan osa-alueita on sovitettava organisaation toimintaympäristön ja omien käytäntöjen mukaisiksi.
Eri virastoissa voidaan tarvita toisistaan poikkeavia käytännön menetelmiä. Virastot ja laitokset vastaavat oman riskienhallinnan liittämisestä osaksi viraston toimintaa, päätöksentekoa, johtamista ja esimiestyötä.

Täsmäratkaisuja riskien ja mahdollisuuksien hallintaan

Graniten riskienhallintatyökalut julkishallintoon ja valtiolle purkavat haastavat projektit ja laajat hankkeet käytännön tasolle ja vievät riskienhallinnan tavoitteet läpi organisaation.
Graniten riskiohjelmistot sopeutuvat asiakkaan riskimalleihin, prosesseihin viitekehyksiin kehittäen riskiosaamista organisaation kaikilla tasoilla. Graniten riskienhallintatyökalut on kehitetty helppokäyttöisiksi, mikä tarkoittaa, että riskienhallintasuunnitelmat voidaan panna ketterästi käytäntöön.

Graniten avulla tiedät missä mennään

Nykyaikainen, tulosorientoitunut riskienhallinta vaatii tuekseen työkaluja, jotka tukevat organisaatio kehittymistä systemaattisesti. Graniten riskityökalujen automaattinen raportointi tekee kehityskohteet läpinäkyviksi ja mahdollistaa resurssiviisaan päätöksenteon.

Granite-työkalut riskienhallintaan ja raportointiin

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Työn vaarojen ja riskien arviointi

Työn vaarat ja riskit näkyviksi ja hallintaan organisaation kaikilla asteilla. Osallista henkilöstö ja vähennä työtapaturmia.

Turvallisuushavainnot

Tunnista, arvioi ja ennakoi vaara- ja läheltä piti -tilanteet ajoissa, luo toimintamallit ja mahdollista turvallinen työympäristö.

Webinaari: Riskienhallinnan aloittaminen

Miten kokonaisvaltainen riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti?

Opas: Kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Lataa kokonaisvaltainen opas riskienhallinnan aloittamiseen.

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.