Järjestelmä turvallisuushavaintojen tekemiseen | Granite

Järjestelmä turvallisuushavaintojen tekemiseen

Tee turvallisuudesta voimavara. Yhdessä.

Jokaisen organisaation toiminnassa on omat päivittäiset toimintaperiaatteensa ja rutiininsa, joista käytännön liiketoiminta muodostuu. Nykymarkkinoilla toiminnan jatkuvuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa tavalla tai toisella kaikkiin liiketoiminnan osatekijöihin. Jatkuvuus kertoo yrityksen varmuudesta ja luotettavuudesta, luoden kiistatonta kilpailuetua. Arkisen työn keskellä tapahtuvat vahingot ovat yksi suurimmista uhista yrityksen toiminnan jatkuvuudelle. Siksi niiden ehkäisemiseen tähtäävillä, tulosorientoituneilla toimenpiteillä on suoria vaikutuksia yrityksen menestysmahdollisuuksiin. Granite Turvallisuushavainnot on Granite-alustalle suunniteltu työturvallisuustyökalu, jonka avulla koko henkilöstön osallistaminen turvallisuuden kehitykseen onnistuu helposti ja vaivattomasti. Aloita jo tänään luomalla itsellesi tili Granite-alustalle.

Ota jokainen mukaan turvallisuuden kehittämiseen

Työn turvallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna yritysten ja organisaatioiden henkilöstö on yksi tärkeimmistä voimavaroista. Mitä useammat silmäparit otetaan turvallisuuden kehitykseen mukaan, sitä enemmän ajantasaista tietoa vallitsevasta tilanteesta saadaan kerättyä. Granite Turvallisuushavainnot -työkalun toiminnallisuuksien suunnittelussa keskiöön on asetettu turvallisuushavaintojen tekemisen helppous ja nopeus. Granite Turvallisuushavainnot -työkalu toimii ketterästi ja ongelmitta kaikilla mobiililaitteilla ilman erillisen ohjelmiston asentamista, eli kynnys turvallisuushavaintojen tekemiseen on pidetty todella matalana.

Seuraa tilanteen kehitystä ajantasaisesti

Kukaan ei kiellä etteikö joukossa olisi voimaa, mutta henkilöstöresurssin tuloksellinen hyödyntäminen työturvallisuuden kehittämisessä vaatii järjestelmällisyyttä niin prosessien kuin toimenpiteidenkin osalta. Poikkeamat ja läheltä piti -tilanteet ovat kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää informaatiota, jota ei sovi heittää hukkaan. Granite Turvallisuushavainnot -työkalu toimii organisaation turvallisuustilanteen hermokeskuksena. Kun henkilöstön keräämät turvallisuushavainnot kerääntyvät automaattisesti yhteen määrättyyn paikkaan on niiden systemaattinen seuraaminen kokonaisuuden kannalta hedelmällisempää.

Korjaa ketterästi ja vastuullisesti

Työturvallisuuden systemaattisen kehityksen kannalta prosessia, joka alkaa turvallisuushavainnosta ja johtaa korjaavaan toimenpiteeseen ei voi liikaa korostaa. Ilman ohjattua toimintaa havainnot jäävät pelkiksi havainnoiksi, mikä heikentää toiminnan turvallisuutta, mutta pitkässä juoksussa myös työntekijöiden halukkuutta antaa oma panoksensa toiminnan kehittämiseen. Granite Turvallisuushavainnot -työkalun avulla turvallisuushavaintojen käsittelyä on vaivatonta edistää ohjaamalla havainnon käsittely määritetylle vastuuhenkilölle. Granite Turvallisuuhavainnot -työkalun automaattiset ilmoitukset ja muistutukset pitävät huolen siitä, että havainnon käsittely ja korvaavat toimenpiteet viedään maaliin asti.

Kehitä kokonaisuutta hallitusti

Granite Turvallisuushavainnot -järjestelmä on työturvallisuuden jatkuvaan, systemaattiseen kehittämiseen suunniteltu työkalu, jonka toiminnoissa on tähdätty käytettävyyteen. Selkeästi toimiva työkalu helpottaa tuloksia tuottavan turvallisuustoimintamallin käyttöönottoa suuremmissakin yrityksissä ja organisaatioissa. Granite Turvallisuushavainnot -työkalu tuottaa kerätyistä poikkeamailmoituksista, turvallisuushavainnoista ja läheltä piti -tilanteista automaattisesti tilastoja ja helposti ymmärrettäviä ja jaettavia raportteja, joiden avulla tärkeimpien ja kriittisimpien kehityskohteiden paikallistaminen ja tunnistaminen sujuu sukkelasti ja mutkattomasti. Granite Turvallisuushavainnot -työkalun avulla yrityksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen on tuloksellista ja näkyvää.

Kiinnostuitko?

Tutustu tarkemmin Graniten HSEQ-tuotteisiin.