Digital Operational Resilience Act (DORA)

Graniten DORA-työkalut

Digital Operational Resilience Act (DORA) vaatii rahoitusalantoimijoilta ICT-riskienhallintaa, testausta ja turvallisuustoimenpiteitä. Vastaa vaatimuksiin Graniten DORA-työkaluilla.

Digital Operational Resilience Act (DORA)

Graniten DORA-työkalut

Digital Operational Resilience Act (DORA) vaatii rahoitusalantoimijoilta ICT-riskienhallintaa, testausta ja turvallisuustoimenpiteitä. Vastaa vaatimuksiin Graniten DORA-työkaluilla.

Digital Operational Resilience Act (DORA)

Graniten DORA-työkalut

Digital Operational Resilience Act (DORA) vaatii rahoitusalantoimijoilta ICT-riskienhallintaa, testausta ja turvallisuustoimenpiteitä. Vastaa vaatimuksiin Graniten DORA-työkaluilla.

Graniten DORA-työkalut riskienhallintaan ja raportointiin

Tietoturvariskit

Tunnista ja arvioi toimintaasi liittyvät tietoturvariskit. Kehitä toimintamallit turvallisuuden kehittämiselle ja raportoi tuloksista.

Auditointien hallinta

Suunnittele ja toteuta auditointeja. Dokumentoi havainnot, aseta korjaavieatoimenpiteitä ja seuraa niiden suorittamista.

Tietoturvahavainnot

Osallista koko henkilöstö tietoturvallisuuden kehittämiseen tietoturvahavainnot -työkalulla: vastaanota, käsittele, kehitä ja raportoi.

Jatkuvuudenhallinta

Arvioi toimintaympäristösi kriittiset taitekohdat, paikanna kehitystarpeet ja varmista edellytykset toiminnan jatkuvuudelle.

Third Party Risk Management

Arvioi ja hallitse kumppaniverkoston ja toimitusketjujen riskit ja turvaa liiketoimintasi jatkuvuus.

ISO/IEC 27001:2022 Hallintakeinot

Hallinnoi organisaatiosi käytössä olevia hallintakeinoja, ja toteutat soveltuvuussuunnitelman ISO/IEC 27001:2022 standardin liite A:n mukaisesti.

Policy Management

Kerää toimintasi säännöt, toimintaperiaatteet ja käytännöt helposti valvottavaksi. Luo, organisoi, päivitä ja hallitse dokumentaatiodesi tilaa automatisoidusti.

Kyberturvallisuuden perusteet

Koko henkilöstölle suunniteltu verkkokoulutus kyberturvallisuuden perusteita. Kouluta koko väki ja luo pohja kyberturvalliselle yrityskulttuurille.

Whistleblow-väärinkäytösilmoitukset

Luo whistleblower-direktiivin vaatimukset täyttävät ilmoituskanava, vastaanota ja käsittele ilmoitukset vaatimustenmukaisesti.

Mikä ihmeen DORA-asetus?

Digital Operational Resilience Act (DORA) on Euroopan unionin uusi sääntelykehystys, joka pyrkii vahvistamaan digitaalista toimintakykyä ja vastustuskykyä rahoitussektorilla. DORA-asetus on osa laajempaa ponnistusta, jolla varmistetaan,

Lue lisää »

Näin rakennat tietoturvallisuuden hallintamallin

Tietoturvallisuuden hallinnan merkitys organisaatioissa kasvaa jatkuvasti, kun digitaalinen toimintaympäristö monimutkaistuu. Tietoturvallisuuden hallintamalli on tehokas tapa suojata organisaation tietoja ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. Tässä artikkelissa käsittelemme

Lue lisää »

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.