Blogi

Blogi

Heikot leikit pettävät aina (riskienhallinnassa)

Liiketoimintaympäristömme kehittyy päivä päivältä dynaamisemmaksi, monimutkaisemmaksi ja verkottuneemmaksi. Nykypäivän liiketoimintaympäristössä kilpailukyky kasvavan epävarmuuden keskellä vaatii yrityksiltä ja organisaatioilta analyyttistä otetta päätösten arviointiin. Kyberuhkista toimitusketjun häiriöihin,

Lue lisää »
Blogi

Miten riskienhallintaa tulisi ohjata?

Riskienhallinnan päämäärä tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista niin, että organisaatio kykenee tunnistamaan toimintaansa liittyvät uhkat ja hyödyntämään mahdollisuudet tehokkaasti. Nykyaikaisessa, muuttuvassa liiketoimintaympäristössä riskienhallinnan merkitys osana päätöksentekoa

Lue lisää »
Blogi

Mitä on hyvä riskienhallinta?

Riskienhallinnan tärkeimpänä päämääränä on tukea organisaation liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista mahdollistamalla uhkien tunnistaminen ja mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen nykyaikaisessa, jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tämän vuoksi riskienhallinnan merkitys päätöksenteossa

Lue lisää »
Blogi

Totuus riskienhallinnan kypsyystasoista?

Riskienhallinnan tavoite on mahdollistaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista tunnistaen ja halliten toimintaan liittyvien mahdollisuuksia ja uhkia. Alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä riskienhallinnan merkitys osana päätöksenteon ja johtamisen tietotarpeita

Lue lisää »
Blogi

Riskienhallintateot 2023

Riskienhallinta on kriittinen menetelmä liiketoiminnan kehittämiseksi. Graniten Riskienhallintateot 2023 on riskienhallinnan käytännön haasteita ja mahdollisuuksia käsittelevä seminaari. Asiakasarvo ja riskienhallinta Perinteisesti riskienhallinta on nähty ensisijaisesti

Lue lisää »