Blogi

Blogi

Strategiaan integroitu riskienhallinta

Riskienhallinta on tärkeä osa organisaation päätöksentekoa ja johtamista. Nykypäivän liiketoimintaympäristössä, joka on jatkuvassa muutoksessa ja epävarmuudessa, strategiatyön on mukauduttava nopeasti uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tämä

Lue lisää »
Blogi

Mitä on third party risk management?

Moderni liiketoimintaympäristö on läpikohtaisesti verkottunut. Niin tuotannossa kuin palveluissa yritysten ja organisaatioiden on välttämätöntä tehdä yhteistyötä ja luottaa oman ydintoimintansa ulkokehällä vaikuttaviin toimijoihin. Toimialasta riippumatta

Lue lisää »
Blogi

Riskienhallinta osaksi strategiaa

Riskienhallinta ja strategiatyö kulkevat käsi kädessä. Riskienhallinta auttaa organisaatiota tunnistamaan ja arvioimaan ne tekijät, jotka voivat vaarantaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen. Markkinat ja liiketoimintaympäristö ovat jatkuvassa

Lue lisää »
Blogi

Miten riskienhallintaa tulisi ohjata?

Riskienhallinnan päämäärä tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista niin, että organisaatio kykenee tunnistamaan toimintaansa liittyvät uhkat ja hyödyntämään mahdollisuudet tehokkaasti. Nykyaikaisessa, muuttuvassa liiketoimintaympäristössä riskienhallinnan merkitys osana päätöksentekoa

Lue lisää »
Granite-blogi: Mitä on hyvä riskienhallinta?
Blogi

Mitä on hyvä riskienhallinta?

Riskienhallinnan tärkeimpänä päämääränä on tukea organisaation liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista mahdollistamalla uhkien tunnistaminen ja mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen nykyaikaisessa, jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tämän vuoksi riskienhallinnan merkitys päätöksenteossa

Lue lisää »
Granite-blogi: Riskienhallinnan kolme puolustuslinjaa
Blogi

Riskienhallinnan kolme puolustuslinjaa

Keskustellessa riskienhallinnasta olet saattanut törmätä harhaluuloon, että kun yritykseen on palkattu riskienhallintapäällikkö, niin hänellä on kaikki vastuu ja omistajuus kaikista organisaation riskeistä. Suomessa ymmärretään yleisesti

Lue lisää »