Riskienhallintaratkaisut energia-alalle

Vaativaa kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Käytännön riskityöllä kohti uutta

Riskienhallinta energia-alalla

Riskienhallinnasta energiaa

Muutoksen maailmassa ajantasaiseen ja paikkansa pitävään tietoon perustuva päätöksen teko on olemassaolon ja onnistumisen edellytys. Tavoitteellinen riskienhallinta tekee uhkat, riskit ja mahdollisuudet näkyviksi ja ohjaa kehitystä. Graniten riskienhallintatyökalut vastaavat energia-alan riskienhallintavaatimuksiin käytännön tasolla. 

Riskienhallinnan vaatimukset hyvässä hallinnassa

Graniten riskienhallintatyökalut energia-alalle ohjaavat toimintaa kokonaisvaltaisesti kehittyväksi. Kun riskit on tunnistettu, voidaan toimintaa johtaa ennakoiden ja resurssiviisaasti priorisoiden. Graniten riskiohjelmistot mukautuvat asiakkaan riskienhallintaprosessiin ja virtaviivaistavat tiedon ja toimenpiteiden hallintaa, että tärkein riskiosaaminen saadaan tehokkaasti toiminnan tueksi.

Riskienhallintaa yhdellä toimivalla alustalla

Riskienhallinta vaatii tiedolla johtamista ja sitä varten Granite on kehitetty. Granitella avaat näkymän toimintasi riskienhallinnan tilanteeseen ja ohjaat sen kestäville raiteille, kehittäen koko organisaatiota riskitietoisemmaksi. Automaattinen raportointi tekee kehityskohteet läpinäkyviksi ja mahdollistaa resurssiviisaan päätöksenteon.

Granite-työkalut riskienhallintaan ja raportointiin

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Työn vaarojen ja riskien arviointi

Työn vaarat ja riskit näkyviksi ja hallintaan organisaation kaikilla asteilla. Osallista henkilöstö ja vähennä työtapaturmia.

Turvallisuushavainnot

Tunnista, arvioi ja ennakoi vaara- ja läheltä piti -tilanteet ajoissa, luo toimintamallit ja mahdollista turvallinen työympäristö.

Webinaari: Riskienhallinnan aloittaminen

Miten kokonaisvaltainen riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti?

Opas: Kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Lataa kokonaisvaltainen opas riskienhallinnan aloittamiseen.

Nykyaikaista riskienhallintaa energiasektorilla

Tuloksiin tähtäävää tietojohtamista nykyaikaisella riskienhallintaohjelmistolla Suur-Savon Sähkö on Suur-Savon Sähkö -konsernin energia-konserni, jonka päätoimipiste sijaitsee Mikkelissä. Konsernin palveluksessa on yli 80 energia-alan ammattilaista. Emoyhtiö Suur-Savon

Lue lisää »

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Tommi Simula, Riskienhallintapäällikkö, Valtori

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Rea Oikkonen, Pohjolan Voima, Ympäristöpäällikkö ja riskienhallinnan asiantuntija

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Anna Tamminen, Chief Security Officer, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri