Riskienhallintaratkaisut logistiikka-alalle

Tarkkuutta ja tehoa toimitusketjuihin

Pullonkaulat kuntoon riskienhallinnalla

Logistiikan riskienhallinta

Riskienhallintasta tarkkuuta tavoitteisiin

Ajantasainen tieto on välttämätön liiketoiminnan jatkuvuudelle. Ilman ymmärrystä toimintaympäristön vaikuttumista ja omien toimenpiteiden vaikuttavuudesta, päätöksen teko ontuu ja tulokset jäävät saavuttamatta. 

Graniten riskienhallintatyökalut tukevat kuljetus- ja varastointialan rakenteiden kehitystä ja jatkuvan parantamisen periaatteita.

Riskienhallinnalla ajat tavoitteet maaliin

Riskienhallintatyökalujen on mukauduttava toimialan ja yritysten tarpeisiin. Granite on ketterästi räätälöitävä ja helppokäyttöinen työkalu, jolla ohjaat strategiset ja operatiiviset tavoitteet käytännön teoksi. Resursseista saadaan tehot irti kun tavoitteet ovat koko organisaation vastuulla ja toimintaa ohjataan yhdenmukaisesti kaikilla toiminta- ja vastuualueilla.

Tuloksia ja varmuutta tarkasta tiedosta

Modernit markkinat muuttuvat nopeasti ja vaativat yrityksiltä ketteryyttä toimintamalleissa ja määrätietoista toimintavalmiuden arviointia ja kehitystä. Graniten työkalut ovat kokonaisvaltainen ratkaisu nykyaikaisen riskienhallinnan vaatimuksiin.

Granite-työkalut riskienhallintaan ja raportointiin

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Työn vaarojen ja riskien arviointi

Työn vaarat ja riskit näkyviksi ja hallintaan organisaation kaikilla asteilla. Osallista henkilöstö ja vähennä työtapaturmia.

Turvallisuushavainnot

Tunnista, arvioi ja ennakoi vaara- ja läheltä piti -tilanteet ajoissa, luo toimintamallit ja mahdollista turvallinen työympäristö.

Webinaari: Riskienhallinnan aloittaminen

Miten kokonaisvaltainen riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti?

Opas: Kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Lataa kokonaisvaltainen opas riskienhallinnan aloittamiseen.

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.