Kansainvälinen kassanhallintaoperaattori vaihtoi excelit Graniteen

Vaultex on Iso-Britanniassa toimiva kassanhallinnan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen erittäin tehokasta, joustavaa ja kustannustehokasta palvelua samalla kun se pyrkii innovoimaan ja valmistautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Toimiminen käteisalalla tarkoittaa kuitenkin vahvaa regulaatiota valtion suunnalta. Vaultexin toiminnan on pysyttävä Englannin keskuspankin ja kuninkaallisen rahapajan vaatimusten ja säätelyn mukaisena. Uuden innovoimisen ohella Valutexin on siis hallittava alaan liittyvät riskit kuten varkaudet, virheet, terveys ja turvallisuus, teknologia ja infrastruktuuri aina kyber- ja strategisiin riskeihin asti. Vaultexin toiminnan ja kehityksen osalta riskienhallinta on siis hyvin keskeisessä roolissa. Vuonna 2018 Vaultex aloittikin muutosmatkan virtaviivaistaakseen riskienhallintaprosessejaan ja vakiinnuttaakseen kokonaisvaltaisen riskienhallintakulttuurin. Yksi muutos oli Graniten käyttöönotto, minkä avulla Vaultex pystyi parantamaan huomattavasti riskienhallintakykyjään.

Riskienhallinnan yksinkertaistaminen

Ennen vuotta 2018 Vaultexin haasteena oli hallita hajanaista ja monimutkaista riskienhallintakehystä. Tuolloin Vaultex käynnisti kattavan uudelleenjärjestelyprojektin, jonka ensimmäiset askeleet olivat:

● Riskienhallinnan yksinkertaistaminen
● Organisaatiokulttuurin yhteensovittaminen
● Ymmärryksen kehittäminen siitä, kuinka riskienhallinta edistää liiketoiminnan kasvua
ja perusteltuja päätöksiä
● Prosessien luominen tehokkaan riskienhallinnan tukemiseksi

Tiimi työskenteli yhdessä ylimmän johdon kanssa ymmärtääkseen ja määritelläkseen yrityksen riskinottohalukkuuden sekä kehittääkseen vankan riskienhallintastrategian. Prosessien virtaviivaistaminen ja optimointi sekä roolien ja vastuiden selventäminen tulivat välttämättömiksi tarpeettoman monimutkaisuuden poistamiseksi. Vaultexin riippuvuus exceleistä (sekä muista työkaluista, kuten PowerPoint, Word ja SharePoint) riskienhallinnassa korosti Microsoft Office Suite -ohjelman tehottomuutta ja korosti tarvetta automatisoidummalle ratkaisulle. Oli aika siirtyä projektin toiseen vaiheeseen: etsimään räätälöityä ratkaisua, joka vastaisi organisaation tarpeisiin.

Ylivoimainen suosikki

Vaultex etsi ohjelmistoratkaisua, joka voisi automatisoida riskienhallintatoiminnot, edistää läpinäkyvyyttä ja tarjota kattavaa tukea strategiselle ja operatiiviselle työlle. Laaja tutkimus johti heidät Graniteen, joka vastasi täydellisesti heidän tarpeisiinsa. Graniten käytännöllisyys ja kyky tarjota olennaisia toimintoja ilman tarpeettomia ominaisuuksia resonoi Vaultexin kanssa.

Kaikista vaihtoehdoista Granite oli ylivoimainen suosikkimme.

Gary Ellison, Senior Risk Manager, Vaultex UK Ltd.

Graniten modulaarinen luonne tarjosi joustavuutta valita tiettyjä moduuleja tai komponentteja, optimoiden kustannuksia maksamalla vain siitä, mitä he oikeasti tarvitsivat. Tämä lähestymistapa auttoi helpottamaan budjettikomitean hyväksyntää uudelle ohjelmistolle. Lisäksi ratkaisun mukauttamismahdollisuudet mahdollistivat Graniten ja Vaultexin tiiviin yhteistyön, jotta ohjelmisto voitiin räätälöidä tarkasti Vaultexin ainutlaatuisten vaatimusten mukaisesti.

Granite teki paljon räätälöityä työtä tehdäkseen alustasta sopivan Vaultexin tarpeisiin. Arvostamme juuri tätä joustavuutta ja se oli meille erittäin tärkeää.

Gary Ellison, Senior Risk Manager, Vaultex UK Ltd.

Saumaton integraatio ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä

Graniten käyttöönotto Vaultexille sujui vaivattomasti. Ohjelmiston käyttäjäystävällinen käyttöliittymä helpotti sen omaksumista ja ymmärtämistä Vaultexin työntekijöiden keskuudessa. Graniten integraatio onnistui saumattomasti ensimmäisestä projektin käynnistyksestä toteutukseen ja koulutukseen asti. Työntekijät omaksuivat järjestelmän tarkoituksen, toiminnallisuuden ja käytettävyyden, omaksuen sen arvokkaaksi työkaluksi tehokkuuden lisäämiseksi ja ajan säästämiseksi.

Kaikki tykkäsivät siitä, mitä näkivät; pystyimme heti näkemään arvon, jota se toisi jatkossa. Ja rehellisyyden nimissä, kaikki, mikä voi tuoda tehokkuutta tai säästää aikaa on arvokasta.

Gary Ellison, Senior Risk Manager, Vaultex UK Ltd.

Standardoitu tapa tehdä riskienhallintaa lisää tehokkuutta ja antaa avaimet kasvulle

Olemme vasta raapaisseet sitä pintaa, mitä voimme tehdä Graniten avulla tulevaisuudessa. Mielenkiinnolla odotan, miten saamme tehostettua toimintaamme Graniten nykyisten ja uusien toimintojen avulla

Gary Ellison, Senior Risk Manager, Vaultex UK Ltd.

Yhteistyön ansiosta Vaultex on onnistuneesti muuttanut riskienhallintaprosessiaan. Granite auttoi Vaultexia virtaviivaistamaan sisäisiä prosesseja, parantamaan tehokkuutta ja yhtenä tärkeimmistä, edistämään riskitietoisuuden kulttuuria yrityksessä. Vuonna 2023 Vaultex onkin hyvin varustettu navigoimaan kassanhallinnan alan dynaamisessa ympäristössä, vahvistettuna vakaalla riskienhallintaperustalla, joka takaa sen jatkuvan menestyksen ja joustavuuden epävarmuuden edessä.

Tämä yhteistyö on ollut valtava menestys Vaultexille. Graniten antama palvelutaso on
fantastinen. Voin suositella Granitea mielelläni mille tahansa yritykselle.

Gary Ellison, Senior Risk Manager, Vaultex UK Ltd.

Tuloksia käytännön riskienhallinnasta

Kun haluat tietää miten riskienhallinta tuodaan osaksi liiketoiminnan strategiaa ja tulosohjausta käytännön tasolla osallistu Graniten veloituksettomaan riskienhallintawebinaarin. Varaa paikkasi täällä!

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.