Kumppaniverkoston ja toimitusketjujen riskienhallinta

Third Party Risk Management

Tunnista ja arvioi riskit kumppaniverkostossa ja toimitusketjuissa. Turvaa liiketoiminnan jatkuvuus muutostilanteissa.

Kumppaniverkoston ja toimitusketjujen riskienhallinta

Third Party Risk Management

Tunnista ja arvioi riskit kumppaniverkostossa ja toimitusketjuissa. Turvaa liiketoiminnan jatkuvuus muutostilanteissa.

Kumppaniverkoston ja toimitusketjujen riskienhallinta

Third Party Risk Management

Tunnista ja arvioi riskit kumppaniverkostossa ja toimitusketjuissa. Turvaa liiketoiminnan jatkuvuus muutostilanteissa.

Riskienhallintaa kumppaniverkostossa

Third Party Risk Management tuo toimittajien ja riskit näkyviin ja arvioitavaksi. Systemaattinen kumppaniverkoston riskienhallinta tuo liiketoimintaan varmuutta ja turvallisuutta nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Third Party Risk Management nostaa heikot lenkit näkyviin ja mahdollistaa ennakoivan riskienhallinnan päätöksiä tehtäessä.

Toimitusketjujen riskit hallintaan

Riskiä mitä ei näe ei voi myöskään hallita. Odottamattomat ja ennakoimattomat muutokset ja häiriöt liiketoimintaympäristössä luovat jatkuvasti uusia uhkia ja kriisitilanteita. Granite TPRM tuo kumppaniverkostosi haavoittuvuudet ja vaikutussuhteet esiin ja hallintaan.

Ota kumppaniverkostosi heikot lenkit hallintaan

  • Paikanna liiketoimintasi heikot lenkit sekä kriittisimmät uhkat
  • Arvioi ja vertaile vaikuttavuutta ja valitse parhaat toimintamallit
  • Turvaa tavoitteesi ja toimintasi jatkuvuus. Priorisoi, kehitä ja raportoi

Vältä karikot toimittajaketjuissa

Third Party Risk Management tekee muuttuvasta liiketoimintaympäristöstä ennakoitavan, luo valmiudet korjaaviin toimintamalleihin ja tukee liiketoiminnan jatkuvuutta:

  • Luo vertailukelpoinen kuva toimittajaketjusi toimijoista ja vaikuttavuudesta
  • Tuo kumppaniverkosto osaksi riskienhallintasi periaatteita. Vastuuta, seuraa ja kehitä läpinäkyvästi
  • Mahdollista tietoon perustuva päätöksenteko yhdenmukaisella riskidatatalla

Tuo kumppaniverkostosi riskitilanne kontrolliin

Granite TPRM -työkalu ratkaisee kumppaniverkoston riskienhallinnan haasteet ja tekee vastuut näkyviksi.

  • Ohjaa kumppaniverkoston riskienhallintatyötä määrämuotoisilla arviointiperiaatteilla
  • Tunnista ja taklaa toimittajaketjujen heikot lenkit ja pullonkaulat
  • Jalkauta riskienhallinnan parhaat periaatteet läpi koko arvontuottoketjun

Granite-työkalut riskienhallintaan ja raportointiin

Third Party Risk Management

Arvioi ja hallitse kumppaniverkoston ja toimitusketjujen riskit ja turvaa liiketoimintasi jatkuvuus.

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Projektiriskit

Laita projektien riskienhallinta samalle viivalle, löydä riskit ja uhat, sekä varmista mahdollisuudet maaliin.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.