MSK Group – Tuloksia työturvallisuuden kehittämiseen

Tuloksellista työturvallisuuden kehittämistä korkean teknologian konsernissa

MSK Group Oy on vuonna 1950 perustettu perhekonserni, johon kuuluu kuusi tytäryhtiötä; Suomessa toimivat MSK Cabins Oy, MSK Plast Oy, Junkkari Oy ja Juncar Oy, Saksassa toimiva MSK Matec GmbH sekä Slovakiassa toimiva MSK Matec s.r.o, jotka toimivat korkean teknologian maailmassa palvellen laajaa asiakaskuntaa eri puolilla maailmaa.

Miltei 70-vuotias, vakaa ja vahva teollisuuskonserni työllistää lähes 700 henkilöä. Toiminnassaan MSK Group pyrkii mahdollistamaan asiakkaidensa menestyksen heidän tarpeitaan ennakoimalla ja osaamistaan, tehokkuuttaan ja joustavuuttaan jatkuvasti kehittämällä.

Rohkeus ja halu kehittyä ovat syvällä MSK Groupin dna:ssa. Monialakonsernin systemaattinen kehittäminen ei kuitenkaan ole kaikkein yksinkertaisin tavoite. Ilman asianmukaista ja modernia ratkaisua, joka tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista, oikeasta asenteestakaan ei ole loputtomiin hyötyä. Vahvasti arvoihin sidottu toiminta on tuonut myös työturvallisuuden osaksi MSK Groupin tavoitteita.

”Granite on tehnyt työturvallisuuden kehittämisestä helppoa.”

Tero Yliselä, Henkilöstöjohtaja, MSK Group

Työturvallisuus on tärkeä osa nykyaikaista liiketoimintaa ja MSK Groupin toiminnassa työturvallisuuden kehittämiseen on suhtauduttu sen ansaitsemalla vakavuudella. Organisaation työtapaturmalukemat olivat näihin tavoitteisiin nähden synkkää luettavaa ja tilanteeseen lähdettiin hakemaan aktiivisesti parempaa ratkaisua.

Aiemmin käytössä ollut työturvallisuuden johtamiseen valikoitu järjestelmä ei kyennyt vastaamaan uusin tavoitteisiin. Käytettävyys oli eräs oleellisimmista kriteereistä, joiden pohjalta ratkaisuvalikoimaa ryhdyttiin haarukoimaan.

Tuloksiin tähtäävä työturvallisuuden kehitys vaatii koko henkilöstön osalta asennekasvatusta, jota tukee kaikkein parhaiten nykyaikainen ja helposti käyttöön otettava palvelu.

Kilpaileviin työturvallisuusratkaisuihin vertailtaessa matalan käyttöönottokynnyksen tarjoava Granite osoittautui MSK Groupin tarpeisiin parhaiten soveltuvaksi vaihtoehdoksi.

”Graniten automaattinen raportointi on auttanut kehityskohteiden paikallistamisessa merkittävästi.”

Teemu Suokko, Työsuojelupäällikkö, MSK Group

Työturvallisuuden järjestelmällisen kehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että sitä varten hankitut työkalut ovat riittävän käyttäjäystävällisiä, että työntekijät omaksuvat ne osaksi omaa työtään.

MSK Groupin suoraselkäiseen ja pitkäjänteiseen kehitykseen tähtäävään yrityskulttuuriin Graniten työturvallisuuden ratkaisut olivat toimiva valinta. Erityisesti Graniten käytettävyys mobiililaitteilla erotti sen muista, mutta myös ajantasaisen tilannekuvan automaattisesti muodostavat raportointityökalut löysivät paikkansa osana MSK Groupin toimintaa.

Monialakonsernin kehitykselle on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki toiminta noudattaa yhtenäisiä malleja. Kun työturvallisuudesta kertovaa dataa tuotetaan kaikille yhteiseen järjestelmään, saadaan näkyvyyden lisäksi aikaiseksi synergiaetuja myös toimipisteiden välisestä vertailusta.

Määrämuotoisuus on työturvallisuuden kehityksen elinehto, mutta Graniten palveluiden notkeus mahdollisti niiden muokkaamisen ilman raskaita ja kalliita kehitysprojekteja myös sensitiivisten ja henkilöstötasoisten kehityskohteiden tarpeisiin.

Graniten tavallisten työturvallisuuspalveluiden lisäksi MSK Group ottikin käyttöön myös erityisen sensitiivisten havaintojen ilmoittamiseen kehitetyn ominaisuuden, jonka avulla esimerkiksi työpaikkakiusaamiseen tai seksuaaliseen häirintään liittyvät ilmoitukset voidaan ilmoittaa ja käsitellä luottamuksellisesti. Näin terveellisen, turvallisen ja riskivapaan työympäristön tarjoaminen on huomattavasti helpompaa.

”Työtapaturmien aiheuttamat poissaolot ovat vähentyneet Graniten käyttöönoton myötä nopeasti.”

Tero Yliselä, Henkilöstöjohtaja, MSK Group

Työturvallisuuden kehittäminen on kokonaisvaltainen prosessi, joka vaatii useimmiten huomattaviakin panostuksia vanhojen asenteiden muuttamiseksi.

MSK Group onkin ottanut käyttöönsä monia Graniten työturvallisuuspalveluita, joista jokainen vastaa tiettyihin haasteisiin organisaation toiminnassa. Eniten käytössä on turvallisuushavainnot, joiden tekeminen on mahdollistettu näppärän ilmoituslinkin avulla.

Työturvallisuuden tasoa MSK Groupissa on parantanut myös työn riskien arviointiin tarkoitettu Granite-palvelu, joka on tehnyt riskienarvioinnista huomattavasti ripeämpää verrattuna aiemmin käytössä olleisiin perinteisiin lippulappuratkaisuihin.

”Graniten matala käyttökynnys on tukenut kehitystavoitteitamme.”

Teemu Suokko, Työsuojelupäällikkö, MSK Group

Graniten työturvallisuuspalveluiden käyttöönoton jälkeen MSK Groupin henkilöstössä on tapahtunut positiivisia asennemuutoksia verrattuna aiempaan tilanteeseen. Helppokäyttöiset palvelut ovat laskeneet käyttökynnystä huomattavasti, mikä on osaltaan kasvattanut henkilöstön kiinnostusta työturvallisuuteen laajemminkin.

Tapaturmatilastojen kehitys osoittaa, että työtapaturmien aiheuttamien poissaolojen lukumäärä kutistunut miltei olemattomiin. Tällä kehityksellä on merkittäviä vaikutuksia MSK Groupin toimintaan niin taloudellisessa mielessä kuin henkilöstön hyvinvoinninkin näkökulmasta tarkasteltuna.

Henkilöstön mahdollisuus turvallisuushavaintojen tekemiseen on saanut turvallisuuskulttuurin kehityksen hyvälle alulle ja vaikuttanut sen edistymiseen merkittävästi jo lyhyessä ajassa.

Graniten työturvallisuuspalveluiden käyttöönoton myötä työturvallisuustietoisuus on kasvanut ja se on saanut ihmiset ajattelemaan omaa työtään työturvallisuuden näkökulmasta.

”Graniten palvelut tekevät sen mitä lupaavat.”

Tero Yliselä, Henkilöstöjohtaja, MSK Group

Graniten työturvallisuuspalvelut ovat palvelleet MSK Groupin kehitystavoitteita heti käyttöönotosta lähtien. Palvelut tekevät sen mitä lupaavat. Käyttöönotto ja palveluiden muokkaaminen omiin tarpeisiin sopivaksi on mutkaton prosessi, mitä myös tulokset todistavat.

Granitesta on tullut tärkeä työkalu työturvallisuuden kehittämisessä. Helppokäyttöisten ja nykyaikaisten palveluiden pohjalle tulevaisuuden kehitystavoitteiden saavuttaminen tuntuukin mahdolliselta.

Turvallisen työkulttuurin rakentaminen on pitkä prosessi, mutta Graniten palvelut tukevat sitä kohti kuljettaessa.

Tuloksia käytännön riskienhallinnasta

Kun haluat tietää miten riskienhallinta tuodaan osaksi liiketoiminnan strategiaa ja tulosohjausta käytännön tasolla osallistu Graniten veloituksettomaan riskienhallintawebinaarin. Varaa paikkasi täällä!


Kirjoittanut
Antti Pekkala
LinkedIn

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.