ISO/IEC 27001 tietoturvastandardi

ISO/IEC 27001 Hallintakeinot

Hallinnoi organisaatiosi käytössä olevia hallintakeinoja, ja toteutat soveltuvuussuunnitelman ISO/IEC 27001:2022 standardin liite A:n mukaisesti.

ISO/IEC 27001 tietoturvastandari

ISO/IEC 27001 Hallintakeinot

Hallinnoi organisaatiosi käytössä olevia hallintakeinoja, ja toteutat soveltuvuussuunnitelman ISO/IEC 27001:2022 standardin liite A:n mukaisesti.

ISO/IEC 27001 tietoturvastandardi

ISO/IEC 27001 Hallintakeinot

Hallinnoi organisaatiosi käytössä olevia hallintakeinoja, ja toteutat soveltuvuussuunnitelman ISO/IEC 27001:2022 standardin liite A:n mukaisesti.

Tietoturvan hallinta strategisena päätöksenä

Tietoturvan kehitys on kriittisten riskien hallintaa digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä. Määrämuotoinen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä tuo tietoturvallisuuden organisaation prosesseihin ja rakenteisiin. Hallitse tietoturvasi kehitystä Graniten ISO/IEC 27001 Hallintakeinot -työkalulla.

ISO/IEC 27001 ohjaa toimintaa

ISO 27001 -standardi asettaa organisaation toiminnalle monia vaatimuksia. Tietoturvan systemaattinen johtaminen edellyttää hallintajärjestelmän rakentamista, käytännön työtä, ylläpitomenetelmiä ja ennen kaikkea jatkuvaa parantamista. 

ISO/IEC 27001 -standardin vaatimukset

ISO/IEC 27001 -standardin vaatimuksiin kuuluu organisaation toimintaympäristöä, johtajuutta, suunnittelua, tukitoimintoja, toimintaa, suorituskyvyn arviointia ja jatkuvaa parantamista koskevia vaatimuksia. Graniten avulla: 

  • Seuraat ohjattua arviointimallia
  • Paikannat poikkeamat ja parannuskohteet
  • Vastuutat kehitystoimet oikeille tahoille ja seuraat tilanteen kehittymistä

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä

Digitaalisen liiketoiminnan kenttä on alati muuttuva. Myös organisaatiot elävät tilanteen mukaan. Siksi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä tulee rakentaa osaksi organisaation prosesseja ja yleisiä johtamis- ja hallintarakenteita jo suunnitteluvaiheessa. 

  • Ota tietoturvallisuus hallintaan yhdellä alustalla
  • Kehitä strategiaasi tietoturvatietoisesti
  • Vertaile rekisterien dataa, opi puuteanalyyseista ja kohdenna kehitysresurssit tehokkaasti

ISO/IEC 27001 -standardin mukaista tietoturvallisuuden hallinta

ISO/IEC 27001 on nykyisin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien tunnustetuin kansainvälinen standardi. Sen avulla ymmärrät, miten tietoturvallisuuden merkittäviä vaikutuksia voidaan hallita, miten tarvittavat valvontatoimet asetetaan ja miten tietoturvalle määritellään selkeät tavoitteet.

Granite-työkalut tietoturvallisuuden ja riskien hallintaan

ISO/IEC 27001 Vaatimukset

Hallinnoi vaatimusten toteutumista ja dokumentaatiota, arvioi organisaatiosi kypsyystaso ja puutu tunnistettuihin poikkeamiin sekä parannuskohteisiin. ISO/IEC 27001:2022.

ISO/IEC 27001:2022 Hallintakeinot

Hallinnoi organisaatiosi käytössä olevia hallintakeinoja, ja toteutat soveltuvuussuunnitelman ISO/IEC 27001:2022 standardin liite A:n mukaisesti.

Tietoturvariskit

Tunnista ja arvioi toimintaasi liittyvät tietoturvariskit. Kehitä toimintamallit turvallisuuden kehittämiselle ja raportoi tuloksista.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.