Muutokset ja poikkeamat tarkasteluun

Poikkeamanhallinta

Luovu kankeista, käsivoimaisista prosesseista ja tuo tärkeät tapahtumat ja poikkeamat tarkastelun alle kun ne ovat ajankohtaisia. Analysoi juurisyyt ja suorita korjaavat toimenpiteet nopeasti ja tehokkaasti.

Tehokasta toimintaa

Vahinkoja sattuu ja työntekijät tekevät virheitä. Älä kuitenkaan anna vahingon kasvaa kriisiksi, vaan ota asiat haltuun suunnitelmallisesti. Säännölliset turvakierrokset, turvallisuushavainnot ja poikkeamailmoitukset rakentavat kokonaisturvallisuutta dynaamisesti ja mahdollistavat ennakoivan riskienhallinnan.

Granite poikkeamanhallintaan

Kerää ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Yhdenmukaista käsittelyrosessit ja raportointi.

Whistleblow

Luo whistleblower-direktiivin vaatimukset täyttävät ilmoituskanava. Vastaanota ja käsittele ilmoitukset vaatimusten mukaisesti.

Turvallisuushavainnot

Avaa kanava koko organisaation turvallisuuden kehittämiseen. Vastaanota turvallisuushavainnot ja läheltä piti -ilmoitukset, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet.

Tietoturvapoikkeamat

Osallista koko henkilöstö tietoturvallisuuden kehittämiseen tietoturvapoikkeamat -ilmoituskanavalla: vastaanota, käsittele, kehitä ja raportoi.

Auditointien hallinta

Suunnittele ja toteuta auditointeja. Dokumentoi havainnot, aseta korjaavieatoimenpiteitä ja seuraa niiden suorittamista.

Tietosuojaloukkaukset

Työkalu tietosuoja-asetuksen mukaisten henkilötietoihin kohdistuvien tietosuojaloukkausten käsittelyyn ja dokumentointiin.

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.