GDPR vaatimustenmukaisuus

Henkilötietopyyntö​​​

Käsittele ja dokumentoi tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietoihin kohdistuvia tietopyyntöjä systemaattisesti.

GDPR vaatimustenmukaisuus

Henkilötietopyyntö​

Käsittele ja dokumentoi tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietoihin kohdistuvia tietopyyntöjä systemaattisesti.

GDPR vaatimustenmukaisuus

Henkilötietopyyntö​​

Käsittele ja dokumentoi tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietoihin kohdistuvia tietopyyntöjä systemaattisesti.

Rekisteröidyn oikeudet käytännössä

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) takaa rekisteröidyille oikeuksia omiin henkilötietoihinsa. Graniten Henkilötietopyynnöt -työkalulla käsittelet tehtyjä tietopyyntöjä.

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja rekisteröidyn oikeudet

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja. Näin rekisteröidyllä on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus. 

Granite Henkilötietopyyntö​ -työkalu

GDPR toi mukanaan velvoitteen että yrityksillä täytyy olla koko ajan selkeä käsitys siitä, mitä tietoja heillä on, miten tieto on kerätty rekistereihin, mihin tietoja käytetään sekä miten muutos- ja poistopyyntöjä käsitellään. Granite Henkilötietopyyntö -työkalulla huolehdit siitä, että tietopyynnöt käsitellään oikein ja systemaattisesti:

  • Kerää tietopyyntöjen tiedot yhteen paikkaan
  • Käsittele tietopyynnöt yhdenmukaisesti 
  • Raportoi ja osoita vaatimustenmukaisuus

Käytännön GDPR ja velvollisuudet

GDPR:n myötä yritysten ja organisaatioiden tulee taata keräämilleen henkilötietorekistereille riittävä tietoturva. Tietosuoja-asetuksen velvoitteiden täyttämiseksi ei riitä toteama, että toimii lakien ja asetusten mukaan. Rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on kyettävä selkeästi todistamaan, että sääntöjä noudatetaan.
Selkeästi kuvatut ja dokumentoidut prosessit henkilötietojen käsittelystä auttavat rakentamaan luottamusta yrityksen toiminnasta.

Granite-työkaluja tietosuojan kehittämiseen

Tietosuojan perusteet

Kouluta koko henkilöstö GDPR:n perusteisiin ja varmista, että henkilötietoja käsitellään oikein ja vaatimusten mukaisesti.

DPIA - Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

Tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tarkoituksena on auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan henkilötietojen käsittelyyn sisältyviä riskejä.

Henkilötietopyyntö

Käsittele ja dokumentoi tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietoihin kohdistuvia tietopyyntöjä systemaattisesti.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.