Parempaa, turvallisempaa työtä

Työturvallisuus

Työturvallisuuden kehitys säästää rahaa ja parantaa organisaation toimintavalmiutta niin arjessa kuin poikkeusaikoinakin. Tee välttämättömyydestä tuottava hyve, vastaa lakisääteisiin vaatimuksiin ja tuo turvallisuuden kehitys osaksi koko organisaation työtä.

Määrämuotoisesti kohti parempaa työturvallisuutta

Graniten työturvallisuuden kehitystyökaluilla pistät työn riskit ojennukseen toimialasta riippumatta. Jalkauta parhaat periaatteet organisaation kaikille asteille, kerää tärkeää tietoa poikkeamista ja turvahavainnoista samalla kun työturvan kokonaiskuva rakentuu automaattisesti raportointia varten. Tee teoriasta tekoja ja osallista henkilöstö työturvallisuuden kehitykseen.

Granite työturvallisuuteen

Ota työturvallisuuden kehitys toiminnan keskiöön, kerää läheltä piti -ilmoituksia, tunnista turvallisuuden pullonkaulat ja resursoi korjaavat toimenpiteet viisaasti.

Työn vaarojen ja riskien arviointi

Tunnista, arvioi ja hallitse kaikki työn riskit ja vaarat täysin Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työsuojeluhallinnon mallin mukaisesti.

Turvallisuushavainnot

Avaa kanava koko organisaation turvallisuuden kehittämiseen. Vastaanota turvallisuushavainnot ja läheltä piti -ilmoitukset, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet.

Koneen riskit

Paikanna ja kartoita työkoneiden riskit, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet nopeasti ja todennettavasti.

Tapaturmailmoitukset

Luo kanava tapaturmailmoitusten tekemiselle ja käsittelylle. Kerää tietoa tapaturmista ja niiden käsittelystä, sekä paikanna kriittisimmät turvallisuuden kehityskohteet.

Auditointien hallinta

Suunnittele ja toteuta auditointeja. Dokumentoi havainnot, aseta korjaavieatoimenpiteitä ja seuraa niiden suorittamista.

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.