Ratkaisut

Kokonaisvaltaisia riskienhallintaratkaisuja

Rakenna organisaatiosi riskienhallintaohjelmaa omista lähtökohdistasi. Valitset oikeat työkalut tavoitteidesi saavuttamiseen. Luo ja jalkauta kehittyvä riskienhallintakulttuuri organisaation kaikille tasoille.

Riskienhallinta

Tunne riskisi ja tiedä mitä niille tapahtuu. Graniten riskienhallintaratkaisut tuovat riskienhallintasi nykyaikaan.

Jatkuvuudenhallinta

Avaa toimintaympäristösi vaikutussuhteet, rakenna jatkuvuutta ja luo vaatimustenmukainen toipumissuunnitelma.

Kyberturvallisuus

Ota turvallinen ote kyberuhkista ja häiriöistä. Paikanna heikot lenkit ja rakenna turvallisuutta tukevia prosesseja.

Vaatimustenmukaisuus

Nosta koko organisaatiosi toiminta lakien ja säädösten vaatimalle tasolle. Auditoi, korjaa ja kehitä ketterästi.

Tietosuoja

Tee tietosuojan vaatimuksista voimavara ja kilpailuetu varmistamalla, että toimintasi on tietosuoja-asetuksen mukaista.

Työturvallisuus

Kehität työn turvallisuutta ja työoloja oikeaoppisesti. Löydä vaaran paikat, opi läheltä piti -tilanteista ja vähennä työtapaturmia ja poissaoloja.

Poikkeamailmoitukset

Osallista koko organisaatio turvallisuuden kehitykseen. Kerää ja yhdistele tietoa, löydä piilevät vaaratilanteet ja poikkeukset, sekä varmista tilanteen kehitys.

Verkkokoulutukset

Kouluta koko henkilöstö kerralla tietosuojan ja kyberturvallisuuden perusteisiin ja luo pohja kehittyvälle tietoturvallisuuskulttuurille.

Webinaari: Riskienhallinnan aloittaminen

Miten kokonaisvaltainen riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti?

Opas: Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Lataa kokonaisvaltainen opas riskienhallinnan aloittamiseen.