Tieto- ja kyberturvallisuuden kehitykseen

Kyberturvallisuus

Tuo liiketoimintasi haastavat kyber- ja tietoturvariskit näkyviin ja pidä kriittiset riskit, toiminnot ja hallintakeinot varmassa otteessa. ISO 27001, KATAKRI tai oma kyberturvallisuusohjelma – Granitella pidät sen käynnissä.

Vähennä kyberriskejä, raportoi reaaliajassa

Graniten kyberturvallisuusratkaisut rakentavat kypsää ja kehittyvää toimintakulttuuria, joka tuo kyberriskit osaksi päätöksentekoa. Yhdenmukaista riskiohjelmasi tavoitteiden ja kyberriskien mukaiseksi, tunnista haavoittuvuudet ja arvioi liiketoiminta vaikutukset samalla kun ylläpidät ajantasaista riskirekisteriä ja raportoit kehityksestä sidosryhmillesi.

Granite kyberturvallisuuteen

Toimiva kyberturvallisuusohjelma ottaa huomioon niin toimintaympäristön muutokset kuin uhatkin. Johda tieto- ja kyberturvallisuutta Graniten työkalujen avulla.

Tietoturvariskit

Työkalu, jonka avulla tunnistat ja arvioit toimintaasi liittyvät tietoturvariskit. Kehitä toimintamallit turvallisuuden kehittämiselle ja raportoi tuloksista.

ISO/IEC 27001:2022 Kontrollit

Hallinnoi organisaatiosi käytössä olevia hallintakeinoja, ja toteutat soveltuvuussuunnitelman ISO/IEC 27001:2022 standardin liite A:n mukaisesti.

ISO/IEC 27001 Vaatimukset​

Hallinnoi vaatimusten toteutumista ja dokumentaatiota, arvioi organisaatiosi kypsyystaso ja puutu tunnistettuihin poikkeamiin sekä parannuskohteisiin. ISO/IEC 27001:2022.

Tietoturvapoikkeamat

Osallista koko henkilöstö tietoturvallisuuden kehittämiseen tietoturvapoikkeamat -ilmoituskanavalla: vastaanota, käsittele, kehitä ja raportoi.

Jatkuvuudenhallinta

Arvioi toimintaympäristösi kriittiset taitekohdat, paikanna kehitystarpeet ja varmista edellytykset toiminnan jatkuvuudelle.

Kyberturvallisuuden perusteet

Koko henkilöstölle suunniteltu verkkokoulutus kyberturvallisuuden perusteita. Kouluta koko väki ja luo pohja kyberturvalliselle yrityskulttuurille.

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.