Granite Työturvallisuus | Kehitä turvallisuutta ja ekologista kestävyyttä


Työturvallisuus ja riskienhallinta

Paranna turvallisuutta, vähennä työtapaturmia ja ota koko organisaatio mukaan kehitykseen kotimaisella työturvallisuusohjelmistolla."Graniten käyttöönoton jälkeen työtapaturmien määrä laski nopeasti olemattomiin."
  • Tero Yliselä, MSK Group

KATTAVAT TYÖKALUT TURVALLISUUDEN KEHITYKSEEN
slide

1. Työpaikan riskien arviointi


Kartoita ja arvioi riskit

Ohjattu riskien arviointi tekee tuloksista tasalaatuisia

Suunnittele ja vastuuta korjaavat toimenpiteet

Vältä vaarat ja riskitilanteet järjestelmällisesti

Analysoi ja raportoi

Tunnista riskialueet sekä juurisyyt ja paranna turvallisuutta


slide

2. Poikkeamailmoitukset ja havainnot


Ilmoita poikkeamat, tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet

Luo kanava ajantasaiselle tiedonkululle ja tunnista vaaran paikat

Käsittele, kehitä ja anna palautetta

Arvioi ilmoituksen syyt ja seuraukset samalla kun osallistat koko organisaation kehitykseen

Tutki ja dokumentoi

Tarkastele koko toiminnan turvallisuutta määrämuotoisesti


slide

3. Auditoinnit ja tarkastukset


Hallinnoi ja suunnittele

Perusta valmiisiin pohjiin ja standardeihin tai sovella omaa malliasi

Aikatauluta ja vastuuta

Sovita auditoinnit ja tarkastukset toimintasi arkeen, priorisoi ja jalkauta läpi organisaation

Toteuta ja valvo

Automatisoi auditointien ja tarkastusten edistäminen ja seuranta
Hinnasto

Graniten riskienhallinta ratkaisut on tarkoitettu koko organisaation kehittämiseen, joten niiden hinnoittelu muodostuu organisaation koon ja asiakkaan tarpeita vastaavan työkalukokonaisuuden mukaan.