Turvakierrokset | Työturvallisuuden arviointi palveluna

Työturvallisuuden arviointi

Granite Turvakierroksista suunnitelmallisuutta toimintaan

Monessa mielessä jokainen organisaatio on enemmän kuin osiensa summa, mutta erityisesti työn turvallisuuden kannalta huomion kiinnittäminen juuri näihin yksittäisiin osasiin ovat ensiarvoisen tärkeitä. Työn turvallisuus on yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeä tekijä. Granite Turvakierrokset -työkalu on kätevä ja käytännönläheinen ratkaisu yritysten turvallisuuden johtamiseen. Granite Turvakierrokset -työkalu perustuu Työterveyslaitoksen ELMERI+ -menetelmään, jolla työpaikan, yksittäisten työpisteiden ja työympäristön kuin työtapojen turvallisuuden arvioiminen onnistuu suunnitelmallisesti. Muita oleellisia elementtejä Granite Turvakierrokset -työkalussa ovat muun muassa ergonomia, kone- ja laiteturvallisuus ja siisteys ja järjestys. Aloita jo tänään luomalla itsellesi tili Granite-alustalle.

Tarkkuutta systemaattisesta arvioinnista

Työturvallisuuden osuutta modernin liiketoiminnan menestystekijänä ei pidä vähätellä, vaikka se harvoin saakin ansaitsemaansa painoarvoa. Monille organisaatiolle työturva on erittäin tärkeä osa toimintaa, mutta ilman tarkoituksenmukaisia toimintamalleja sen toteuttaminen on parhaimmillaankin haastavaa ja useimmiten kaikkea muuta kuin tuloksellista. Granite Turvakierrokset -työkalun toiminnot on suunniteltu niin, että yrityksen työturvallisuuden arvioiminen sujuu mahdollisimman vaivattomasti. Työkalun ytimessä on 14 vaaratekijää, joiden tunnistaminen onnistuu näppärästi vaikka mobiilaitteen avulla.

Määrittele vastuuhenkilöt vaivattomasti

Oikein toteutettuna organisaation työturvallisuuden kehittäminen tuottaa konkreettisia tuloksia organisaation jokaisella toimialueella ja asteella. Tuloksien aikaansaamiseksi ei kuitenkaan riitä, että työhön liittyvät turvallisuuspoikkeamat vain arvioidaan, vaan tilanteen parantamiseksi niille on myös tehtävä jotain. Granite Turvakierrokset on työkalu, jonka suunnittelussa työturvallisuuden käytännön tason parantaminen on ollut yksi tärkeimmistä tavoitteista. Granite Turvakierrokset -työkalu ohjaa käyttäjää määrittelemään arvioiduille poikkeamille vastuuhenkilöt, että poikkeamat myös saadaan korjattua.

Määrittele toimenpiteet ja seuraa etenemistä

Granite Turvallisuushavainnot -työkalu on työturvallisuuden jatkuvaan, systemaattiseen kehittämiseen suunniteltu työkalu, jonka toiminnoissa on tähdätty käytettävyyteen. Selkeästi toimiva työkalu helpottaa tuloksia tuottavan turvallisuustoimintamallin käyttöönottoa suuremmissakin yrityksissä ja organisaatioissa. Granite Turvallisuushavainnot -työkalu tuottaa kerätyistä poikkeamailmoituksista, turvallisuushavainnoista ja läheltä piti -tilanteista automaattisesti tilastoja ja helposti ymmärrettäviä ja jaettavia raportteja, joiden avulla tärkeimpien ja kriittisimpien kehityskohteiden paikallistaminen ja tunnistaminen sujuu sukkelasti ja mutkattomasti. Granite Turvallisuushavainnot -työkalun avulla yrityksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen on tuloksellista ja näkyvää.

Kehitä turvallisuuskulttuuria raportoinnin avulla

Graniten Turvakierrokset -työkalu avaa selkeän ja ymmärrettävän näkymän yrityksen työturvallisuuden kriittisimpiin kehityskohteisiin tavalla, jonka pohjalta konkreettisia korjaus- ja kehitystoiminpiteitä on helppoa ja vaivatonta lähteä rakentamaan. Granite Turvakierrokset tuottaa tunnistetuista poikkeamista, arvioinneista ja korjaavista toimenpiteistä raportteja, joiden avulla arvioinnin kohteen kokonaistilanne on helppo hahmottaa ja sisäistää osaksi tulevia kehitystavoitteita. Yrityksen työturvallisuuden kehittäminen muodostuu Granite Turvakierrokset -työkalun avulla ennakoivaksi, tehokkaaksi ja tulokselliseksi.

Kiinnostuitko?

Tutustu tarkemmin Graniten HSEQ-tuotteisiin.